Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Förpackningar viktiga i hållbarhetsarbetet

  I ett projekt lett av Annika Olsson, Lunds universitet, försöker man integrera produkt-, förpacknings- och logistikutveckling.

  Forskningen kombinerar fallstudier med simuleringar, enligt en metod som utarbetats och prövats under lång tid och ger både kvalitativa och kvantitativa resultat som lämpar sig väl för samarbete med industri.

  Medvetenheten om förpackningars och långa transporters miljöbelastning har ökat hos konsumenterna. Men alla varor, särskilt färska dagligvaror, måste flyttas snabbt och effektivt för att inte ge upphov till spill. Lastutrymmen bör packas tätt med väl utformade förpackningar.

  Förutom att minska transporterna skulle branschen också tjäna på mindre hantering av varorna i alla led, från producent till butik. Ergonomiskt välplanerade system med genomtänkt förpackningsdesign skulle dessutom skapa bättre arbetsförhållanden och spara mycket tid.

  Prenumerera på nyhetsbrev