Handelns utvecklingsråd
Start » Forskning och utveckling » Forskningsprojekt » Hållbar butik » Hållbar butik – resultat från nio forskningsprojekt

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Hållbar butik - resultat från nio forskningsprojekt

  Vi står idag inför många utmaningar när det gäller att minska vår negativa påverkan på miljön och skapa ett hållbart samhälle. Handeln påverkar miljön på flera olika plan genom sin strategiska position som länk mellan konsumtion och tillverkning. Forskning på hållbarhet inom handeln har därför stora möjligheter att påverka utvecklingen i positiv riktning.

  Handeln och hållbarhet

  Att skapa långsiktig hållbarhet i samhällets olika delar är av största vikt för att förhindra miljöproblemen som riskerar att förstöra vår livsmiljö och försämra vår livskvalité.

  Produktion, transport och konsumtion av dagligvaror och andra produkter bidrar bland annat till avfallsproblem och utsläpp av växthusgaser. Utsläppen leder till klimatförändringar som global uppvärmning, som kan få stora negativa konsekvenser för livet på jorden.

  Bristande effektivitet och miljömedvetenhet samt svinn i leden från producent till konsument är ett slöseri med resurser. Dessa brister belastar både den ekonomiska lönsamheten, människorna som arbetar inom handeln och miljön i stort utan att det kommer vare sig producenter, handlare eller konsumenter tillgodo. Handeln är genom sin roll som gränssnitt mellan produktion och konsumtion av varor en viktig aktör för att minska belastningen på miljön. Produktion, transporter, svinn och avfall inom handeln är alla viktiga faktorer som med ny kunskap och nya tekniska lösningar kan göras på ett för miljön mer hållbart sätt.

  Resultat från forskningsprojekten inom Hållbar butik

  Satsningen Hållbar butik, ett samarbete mellan forskningsfinansiärerna Formas och Handelns Utvecklingsråd, är ett led i att hitta lösningar för att öka handelns ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarhet. Forskningen vänder sig till handelns företag och anställda, konsumenterna, producenterna, forskare och samhället.

  Inom ramen för forskningssatsningen har kunskap och lösningar för en hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling och tillväxt i handeln tagits fram. Tillsammans bidrar denna forskning till värdefull kunskap som kan ge handeln möjlighet att medverka till en för miljön positiv utveckling.

  Läs mer i skriften, där resultaten presenteras på ett lättillgängligt sätt, som du kan ladda ned uppe till höger.


  Innehållsförteckning

  Inledning

  Kläder och textilier som kastas är ett miljöproblem
  Projektledare: Karin M. Ekström, Högskolan i Borås
  Finansierat av Handelns Utvecklingsråd

  Miljöperspektiv på butikslägen och konsumtionsresor
  Projektledare: Niklas Rudholm, HUI Research
  Finansierat av Handelns Utvecklingsråd

  Hållbarhetsredovisning i svensk detaljhandel – roll, relevans och nytta
  Projektledare: Magnus Frostenson, Örebro universitet
  Finansierat av Handelns Utvecklingsråd

  Många konsumenter prioriterar inte hälsa och miljö i praktiken
  Projektledare: Jonas Nordström, Lunds universitet
  Finansierat av Handelns Utvecklingsråd

  Hållbarhetsstrategier i mötet med kunden
  Projektledare: Cecilia Fredriksson, Lunds universitet
  Finansierat av Handelns Utvecklingsråd

  Packa rätt för hållbarhet – miljömässigt, socialt och ekonomiskt
  Projektledare: Annika Olsson, Lunds tekniska högskola
  Finansierat av Formas

  Livsmedelsbutikernas betydelse för hållbara marknader
  Projektledare: Oksana Mont, Lunds universitet
  Finansierat av Formas

  Butikernas roll för att minska matsvinnet
  Projektledare: Ingrid Strid, Sveriges lantbruksuniversitet
  Finansierat av Formas

  Stimulera kunderna till klimatsmarta matinköp i butik
  Projektledare: Lena Ekelund, Sveriges lantbruksuniversitet
  Finansierat av Formas

  Publikationer och referenser


  FormasHandelns Utvecklingsråd logo

  Prenumerera på nyhetsbrev