Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Hållbarhetsredovisning stimulerar till nya lösningar

  En viktig utveckling inom handeln idag är att konsumenter och samhälle kräver en noggrannare redovisning av företagens insatser för att förbättra hållbarhets- och klimatarbetet. För att öka transparensen har en majoritet av statliga och privata företag därför infört en särskild hållbarhetsredovisning.

  På det internationella området har nya riktlinjer föreslagits. Inte minst viktiga är de som tagits fram av Global Reporting Initiative, GRI. Många större privata företag hållbarhetsredovisar enligt GRI och sedan några år är statsägda företag ålagda att följa dessa riktlinjer.

  Den forskning som hittills har bedrivits har fokuserat på innehåll och former i redovisningen. Men hållbarhetsredovisningen kan också bli ett viktigt förändringsinstrument, menar Magnus Frostenson på Uppsala universitet och hans medarbetare. Om arbetstagare involveras på rätt sätt för att ta fram informationen kan interna processer starta som ger effektiva lösningar.

  Forskarna kommer att inventera processbeskrivningar och hållbarhetsredovisningar hos alla större svenska detaljhandelsföretag. I en annan studie intervjuas hållbarhetsansvariga personer på två företag. Ett av företagen har en omfattande hållbarhetsredovisning medan det andra bedriver hållbarhetsarbetet mer informellt. I en avslutande studie följs processen hur en hållbarhetsredovisning uppstår från grunden i ett företag, där forskarna hoppas kunna bistå företaget med relevant kunskap.

  Prenumerera på nyhetsbrev