Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Hjälp till klimatsmarta livsmedelsval

  Hur klimatmärker man kött respektive frukt och grönsaker på ett för kunden och handlaren trovärdigt och tillämpbart sätt?

  Lena Ekelund på SLU i Alnarp vill i sitt samarbetsprojekt om klimatmärkta livsmedelsbutiker kombinera genomförbara system i butiken med en begriplig skyltning och exponering samt mäta och utvärdera konsekvenserna för lönsamhet och utsläpp av växthusgaser.

  Hela kedjan ska kartläggas; varuflöde och kundmöte, från informationsinhämtning hos leverantörer för att bedöma varornas klimatpåverkan, till utbildning av personal för att genomföra insatserna. Efter livscykelanalys av produkternas miljöpåverkan delas varorna in i ”klimatgrupper” och en översyn görs av vilka IT-lösningar som måste finnas på plats för att butikspersonalen själv ska kunna utföra klassificeringen. Därefter görs en kartläggning av hur olika specifika insatser påverkar konsumenternas konsumtionsmönster.

  Projektet har samlat en rad experter inom olika områden: konsumentforskare, forskare inom miljökonsekvensanalys för livsmedelsproduktion, handläggare inom miljöcertifiering av butiker, samt representanter för handeln. Resultaten kommer att ligga till grund för utveckling av rekommenderade regler, i samarbete mellan handlare, forskare och företrädare för miljörörelsen.

  Prenumerera på nyhetsbrev