Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Åtgärder mot matsvinn

  Ingrid Strid på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala tar i sitt projekt fasta på den stora mängd livsmedel som slängs i Sverige. Förlusterna sker både i hushållen och i produktionsledet, innan varan tagits fram. Utsläppen från dessa ofta onödiga källor står för i storleksordningen fyra procent av svenskarnas totala klimatpåverkan, vilket är jämförbart med belastningen från energisektorn för bostäder och service, eller hela industrisektorns utsläpp.

  Förutom miljöbelastningen innebär matsvinnet problem för social och ekonomisk hållbarhet. Mat och foder som produceras för rika länder i den fattigare delen av världen tar mark och vattenresurser från inhemsk matproduktion. Dessutom kan redan förluster på någon procentenhet av inköpssumman få dramatiska konsekvenser för en butiks lönsamhet.

  Strid kommer att angripa problemen i ett samarbete med utvalda Willys-butiker, där kassationen av färskvaror och dess orsaker registreras under en vecka. Därefter kommer butikerna att genomföra åtgärder för att minska svinnet och sedan följer uppföljande mätningar och beräkningar för att ta reda på den insparade miljöbelastningen. Även kundernas och personalens åsikter kommer följas upp genom intervjuer. Forskningen ska bland annat resultera i nyckeltal som ägaren (Axfood) kan använda i sin redovisning, vetenskapliga rapporter och ett seminarium för allmänheten.

  Prenumerera på nyhetsbrev