Forskningsprojekt
Start » Forskning och utveckling » Forskningsprojekt » Handeln som arbetsplats » Att organisera för ansvar – Etiska stödstrukturer för arbetstagare inom detaljhandeln

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  CSR från webben till butiken

  Frågor kring företags roll och ansvar i samhället aktualiseras idag inom detaljhandeln. De flesta större detaljhandelsföretag kommunicerar frågorna. Mindre uppmärksamhet har riktats mot de personer som utgör detaljhandelsföretagens frontlinje, butikspersonalen, och hur dessa personer upplever stödet från arbetsgivare i dessa frågor. Denna studie fokuserar på hur större svenska detaljhandelsföretag kommunicerar ansvarsfrågor från webb till butik.

  Rekommendationer till branschen

  Utvecklade ansvarsstrukturer kan fylla en viktig funktion på så sätt att de skapar en trygghet för medarbetarna och gör att de känner en samhörighet med företaget. Att veta vad som gäller och att företaget tar ansvar ökar stoltheten för den enskilde medarbetaren och gör företaget mer attraktivt som arbetsgivare samt stärker varumärket.

  Baserat på det som framkommit i studien har kunderna en mycket liten roll i arbetet med etik- och ansvarsfrågor, kommunikation riktar sig främst till andra intressenter så som investerare, media och NGOs. Här kan företagen bli bättre på att fånga upp frågor från konsumenterna och informera i butik om sitt arbete, exempelvis genom en broschyr vid kassan.

  Butikspersonalen är en viktig resurs och de bör få utbildning i dessa frågor så att de är förberedda på eventuella frågor eftersom kundmötet i butik ofta är konsumenternas enda kontakt med företagen och formar deras bild av detsamma.

  Kort om studien

  Rapporten CSR från webben till butiken bygger på tre olika delstudier som tar upp frågor kring etik- och ansvarsfrågor; dels en webbstudie av alla detaljhandelsföretag med fler än 100 anställda, dels en fördjupningsstudie där ett antal företag inom olika branscher från webbstudien som arbetar aktivt med dessa frågor har valts ut och studerats närmare och till sist fallstudier av två företag som går på djupet. Syftet med forskningsprojektet har varit att identifiera och utveckla stödstrukturer för att hantera etik- och ansvarsfrågor inom detaljhandeln.

  Projekttitel: Att organisera för ansvar – Etiska stödstrukturer för arbetstagare inom detaljhandeln

  Denna studie fokuserar på hur större svenska detaljhandelsföretag kommunicerar ansvarsfrågor från webb till butik.

  Nyckelord: CRS, webb, butik, kundmöte, ansvarsstruktur, medarbetare

   Johan Sandström,

  Projektledare: Johan Sandström, ekonomie doktor, Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Övriga projektdeltagare: Sven Helin, Fil. dr., Örebro Universitet och Magnus Frostenson, ekonomie doktor, Uppsala Universitet

  Prenumerera på nyhetsbrev