Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Belastningsskador vid kassaarbete

  Begreppet ”workstyle” eller arbetssätt har blivit ett populärt sätt att beskriva hur psykologiska och ergonomiska faktorer samverkar vid uppkomst av belastningsskador. Genom att påverka arbetssättet, via lämplig arbetsorganisation, fysisk utformning av kassor samt utbildning i arbetsteknik och förhållningssätt vid kassaarbete, bör man kunna minska risken för belastningsskador menar man inom forskningsprojektet: Hållbart kassaarbetare.

  Projektet är ett samarbete mellan Arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet och Yrkes och miljömedicin vid Lunds universitet, med målet att utveckla praktiskt användbara arbetsinstrument för företagshälsovården, eller andra arbetsmiljöaktörer och handeln, när de ska bedöma om kassaarbetet utförs på ett så skonsamt sätt som möjligt.

  Kassaarbete belastar överkroppen

  – Det finns indikatorer, även om det behövs mer forskning, på att arbete i kassa kan leda till besvär i nacke, axlar och skuldror. Arbetet är monotont och det är inte alla affärer som är anslutna till företagshälsovård. För att förbättra arbetssituationen och minska sjukfrånvaro behövs möjligheter och kunskap om hur man kan arbeta på ett skonsamt sätt menar Med. dr. Malin Josephson, projektledare. Hon berättar att man har för avsikt att undersöka arbetssätt vid kassaarbete, om någon arbetar mer skonsamt, om man arbetar med armarna långt från kroppen eller vrider och vänder handlederna mycket.

  – Om man upplever arbetet som stressande, om det bildas kö, så kanske man arbetar mer anspänt och ryckigt, exemplifierar Peter Palm, ergonom i projektet.

  De kommer även i projektet att studera kassans utformning och hur arbetet är organiserat. Projektet kommer att utgå från livsmedelsaffärer i Uppsala och bland annat arbeta med protokoll för bedömning av de fysiska arbetsplatserna och kassaarbetarnas beteenden vid terminalerna, men även med workshops, fokusgrupper och intervjuer med kassaarbetarna. Projektgruppen har också kontakt med företagshälsovården och med företag som utvecklar kassor – dessa har till och med redan visat intresse för studien.

  Målsättningen är att utveckla ett praktiskt användbart arbetsinstrument för företagshälsovården och andra arbetsmiljöaktörer som främjar hållbara arbetssätt och förebygger belastningsskador vid kassaarbete i handeln.

  Prenumerera på nyhetsbrev