Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Hel, ren och ett fast handslag

  Handeln ses ofta som en genomgångsbransch - en bransch man kan jobba extra i på kvällar och helger, eller under en kort period av livet. Men trots den höga personalomsättningen saknar handeln ofta systematik och strategi i rekryteringsarbetet. Inom ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet undersöker två psykologer hur handeln ser på rekrytering och hur rekryteringen inom handeln kan förbättras.

  – Trots att de ägnar mycket tid åt rekrytering ser sig inte handelschefer som rekryterare. De upplever inte heller att det skulle vara något problem med att rekrytera personal, säger Johnny Hellgren, docent vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet som leder forskningsprojektet Rekrytering och framtida kompetenser inom detaljhandeln.

  Den oproblematiska synen på rekrytering gör att många använder traditionella metoder för att hitta personal, framför allt referenser och personliga kontakter.

  – Hel, ren, ett fast handslag och ögonkontakt, så är jobbet ditt. Mycket går på magkänsla.

  Men det finns handlare som reflekterar över de fall då rekryteringar gått snett. Då anges oftast tidspress som orsak.

  – Men annars ses den höga genomströmningen av personal en del av handelsbranschens identitet, säger Kristina Danilov, doktorand vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Man är noga med att påpeka att det inte är något problem med rekryteringen.

  Men det betyder inte att det inte finns utrymme för förbättringar.

  – Handlare är ofta inte lika strategiska när det gäller rekrytering som de är när det gäller andra delar av verksamheten, säger Johnny Hellgren. Vår rapport som blir klar i höst, kommer dels att beskriva hur rekryteringen ser ut inom handeln idag och dels hur den kan bli bättre.

  Under våren gick knappt 2 000 enkäter ut till rekryteringsansvariga inom handeln, och i höst går det ut lika många till. Enkäterna har föregåtts av intervjuer med centrala rekryteringschefer inom tre handelsföretag och gruppintervjuer med handlare och butikschefer över hela landet. Den teoretiska bakgrunden är hämtad ur psykologivetenskapens modeller för hur människor förklarar sina framgångar och misslyckanden.

  Prenumerera på nyhetsbrev