Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Butiksanställdas tillgänglighet

  Att vara tillgänglig för såväl arbete som familj är en ekvation som många yrkesarbetande dagligen brottas med. Arbetslivsforskningen har ofta kritiserats för att inte ta tillräcklig hänsyn till individens familjesituation. Fil. dr. Ann Bergman menar vidare att man i tidigare arbetslivsforskning oftast utgått från industrin och varuproduktion och för sällan från tjänsteproduktion.

  Handelssektorn som tjänsteproducent har ytterligare en dimension av tillgänglighet, vid sidan om kraven från arbetsgivare och familj, som Ann Bergman och hennes forskningsgrupp ämnar undersöka djupare – nämligen kundernas krav på kunnande och engagemang hos de anställda de möter i butik.

  – Vi har dels relationen mellan arbete och familj, men inom handeln har vi också kundfokusaspekten, att alltid ge kunden vad kunden vill ha, som en extra form av tillgänglighet. Handeln kräver av sin personal att den ska vara tillgänglig för att ringas in, kunna arbeta över och emellanåt vara resbara med kort varsel. Sådant som ofta är svårförenligt med familjeliv, förklarar Ann Bergman.

  Tillgängligheten i butik handlar inte enbart om att vara där som fysisk person utan också om engagemang, kunnighet och kompetens att möta kunderna som individer. I det moderna konsumtionssamhället ställs krav från kunderna på ett bra bemötande från personalen i butik. Denna senare form av tillgänglighet kan både vara det som gör jobbet intressant och motiverande, men kan också leda till så kallad social utmattning.

  Institutionerna familj och arbete visar ingen hänsyn till varandra

  Ann Bergman beskriver arbete och familj som två ”giriga institutioner” som griper in i individens liv utan hänsyn till varandra.

  – Oregelbundna arbetstider, övertid och resor i tjänsten kan vara några krav på tillgänglighet som ska matchas med vård av sjukt barn, mattider, hämtning och lämning av barn på dagis. Att vara tillgänglig är ett sätt att visa lojalitet mot organisationen och därigenom förbättra sina karriärmöjligheter. Relaterar man detta till kön och familjesituation kan vi notera att en hög grad av tillgänglighet för familjen kan försvåra en hög grad av tillgänglighet för arbetet och vice versa. Det är alltjämt kvinnorna som tar störst ansvar för familjesfären och att frågan om tillgänglighet kan vara ett centralt skäl till varför kvinnor tjänar mindre och inte gör karriär i samma utsträckning som män.

  – Det borde gå att göra handeln till en attraktivare arbetsplats där personalen vill stanna längre, utvecklas och även göra karriär, menar Ann Bergman och hoppas att hennes forskningsprojekt ska leda till ökad förståelse för hur man skapar goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö och livssituation för både kvinnor och män samtidigt som man upprätthåller en hög nivå av tjänstekvalitet.

  Prenumerera på nyhetsbrev