Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Unga och utlandsfödda får jobb i detaljhandeln

  Unga och utlandsfödda befinner sig i en utsatt situation på arbetsmarknaden i Sverige. Båda har betydligt högre andel arbetslöshet än genomsnittet i landet. Handeln anställer relativt många ur dessa grupper och kan vara en del av lösningen på problemet.

  Detaljhandeln är en viktig språngbräda för unga och utlandsfödda när de ska etablera sig på arbetsmarknaden. Branschen har nästan tre gånger fler unga (19–25 år) anställda än övriga branscher, förutom besöksnäringen som har något fler unga anställda.

  – Bland utrikesfödda är exempelvis ett relativt vanligt sätt att skaffa sig en sysselsättning genom att driva en egen mindre butik, berättar Ola Bergström, professor, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

  I jämförelse med andra sektorer inom den svenska ekonomin, tycks detaljhandeln vara särskilt lämplig som etableringsbransch för unga och utlandsfödda. Branschen har relativt hög personaltäthet och låga kunskapskrav.

  – Detaljhandeln har här en viktig samhällsuppgift att fylla, säger Ola. Det finns redan idag initiativ och åtgärder i dagsläget som vi kommer att titta närmare på.

  Studien görs i två delar med intervjuer, observation, dokumentstudier med mera, där den första beskriver sysselsättningsmönster i branschen samt identifierar pågående aktiviteter. I den andra delstudien fördjupar sig forskarna genom flera fallstudier i hur förutsättningarna ser ut idag, för att sedan kunna peka på vad som kan förbättras framöver.

  – Vi ser fram emot att kunna bidra med värdefull kunskap om hur handelsbranschen både redan är en del av lösningen när det gäller att etablera unga och utlandsfödda på arbetsmarknaden och hur branschen i framtiden kan bli ännu bättre på detta, avslutar Ola.

  Prenumerera på nyhetsbrev