Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Handelsplatsens vara eller icke vara

  Totalt sett har detaljhandeln vuxit under lång tid, men de geografiska variationerna är stora. På vissa håll i landet har handeln blomstrat medan den på andra håll har tynat bort. Genom en detaljrik databas kan frågorna kring vad det beror på besvaras mer tillfredsställande än de görs idag.

  – Vi kommer att använda oss av PLACE-databasen vid kulturgeografiska institutionen på Uppsala universitet som innehåller en stor mängd data om bland annat svensk detaljhandelsutveckling, säger Jan Amcoff, projektledare, Uppsala universitet.

  I databasen finns årliga detaljrika uppgifter om alla arbetsställen (inklusive detaljhandel) och alla personer som var bosatta i Sverige under perioden 1990 till 2008. Databasen gör det möjligt att bestämma enskilda butikers detaljhandelsinriktning, antalet anställda, de anställdas kvalifikationer, erfarenhet, löner med mera.

  – Det verkligt unika med databasen är dock att den har mycket noggranna koordinater för varje arbetsställe och för varje individ, säger Jan.

  Handelns lokaliseringsmönster

  Fokus ligger på hur lokaliseringsmönstren har förändrats i handeln på den senaste tiden. Dels när det gäller i vilka delar av landet handeln har ökat respektive minskat och hur det har påverkat tillgängligheten. Dels vad som gör att en handelsplats blomstrar eller tynar bort.

  – Med dessa analyser i botten kommer vi att kunna göra mer välunderbyggda antaganden om huruvida handeln på en viss plats kommer att utvecklas positivt eller negativt, säger Jan.

  Prenumerera på nyhetsbrev