Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Granskning av certifieringar

  Idag finns det flera olika typer av certifieringar som anger att varorna vi köper är tillverkade på ett för människor och miljö ansvarsfullt sätt. Certifieringarna har fått stort genomslag på senare år och kunden litar på att märkningen håller vad den lovar.

  Det finns dock en del osäkerheter kring dessa certifieringar. Ett av problemen är att märkningarna innefattar mycket information som är svårt för konsumenten att greppa och granska. Det blir ytterligare mer komplicerat genom att det finns flera olika certifieringar som skiljer sig lite åt sinsemellan.

  – Förutom denna osäkerhet kommer vi att undersöka två andra problem som förknippas med sådana här standarder. Dels att certifieringarna bara baserar sig på ett stickprov, så att det finns risk för att missförhållanden som existerar inte upptäcks, säger Kristina Tamm-Hallström, projektledare, Handelshögskolan i Stockholm. Dels det ekonomiska beroende som uppstår mellan de som blir certifierade och de som certifierar då certifieringarna i sig är en kommersiell produkt.

  Organiserad trovärdighet

  Ett av syftena med studien är att undersöka varför certifieringarna, som till exempel Krav, Bra Miljöval och Fairtrade, har fått så stor genomslagskraft på senare år och hur de bygger upp sin trovärdighet.

  – Vi kommer att titta närmare på de som granskar certifieringarna (en granskning av granskarna) samt djupdyka i två av de vanligaste certifieringssystemen med hjälp av intervjuer, deltagande observation och dokumentstudier, förklarar Kristina. Kunskapen som tas fram kan användas av marknads- och inköpsavdelningar för att kunna fatta mer informerade beslut kring inköp och försäljning av certifierade varor.

  Prenumerera på nyhetsbrev