Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Skylta och placera rätt

  Forskning visar att majoriteten av köpbesluten tas i butik. På senare år har butikerna därför fyllts med mer och mer information som ska påverka kunderna att konsumera mer. Både varumärkesägare och butiksinnehavare satsar stort på detta. Men forskningen säger väldigt lite om vilken effekt så kallad point-of-puchase information egentligen har.

  Butikerna är idag späckade med information kring de varor som erbjuds; alla vill dra till sig kundernas uppmärksamhet och på så sätt sälja mer.

  – Vi kommer i detta projekt att koncentrera oss på designfaktorerna, det vill säga till exempelbutikslayout och skyltning, när det gäller hur kunderna navigerar i butiken, utvärderar produkter och till slut fattar det avgörande köpbeslutet, berättar projektledaren Erik Wästlund från Centrum för Tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Genom att använda oss av ögonspårningsutrustning kommer vi att studera inköpsprocessen och skapa förståelse för hur kunden agerar.

  Konkreta rekommendationer

  Butiksmiljön har stor betydelse för konsumenternas beslutsfattande. En viktig del i köpbeslutet är den information som finns tillgänglig. Det finns idag mängder med information, men frågan är vad som påverkar kunden i positiv riktning.

  – Det behövs mer kunskap kring hur denna information bör organiseras för att skapa de bästa förutsättningarna för både varumärkesägare, handlare och konsumenter, säger Erik. Genom vår forskning kan de stora investeringar som butiksägare gör bli mer effektiva. Erik menar att förståelsen för kundernas agerande kommer att leda till att handlarna kan utforma mer lättnavigerade butiker, där informationen är lättillgänglig för kunderna. På så vis blir även kunderna mer nöjda och återvänder gärna

  Prenumerera på nyhetsbrev