Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Omställning för detaljhandeln

  Detaljhandeln genomgår omfattande strukturella förändringar. Under de senaste fyra åren har mer än 20 000 anställda inom sektorn varslats om uppsägning. Det gör att det finns ett stort behov av fungerande omställningsåtgärder för detaljhandeln.

  Det finns idag åtgärder som sätts in när personer sägs upp från ett företag, men frågan är om de är anpassade till detaljhandelns förhållanden.– Omställningsavtalen TRR Trygghetsrådet eller Trygghetsfonden TSL, som bland annat innehåller coachning och rådgivning, gäller idag endast fast anställda och utbildning ingår ej, förklarar Ola Bergström, projektledare och professor vid Centre for Retailing vid Handelshögskolan i Göteborgs universitet. Inom handeln är många visstidsanställda och/eller lågutbildade, vilket skapar särskilda förutsättningar för omställningsarbetet.

  Ett annat problem är att detaljhandelsföretagen inte sällan är små företag och därmed har svårt att bedriva ett långsiktigt hållbart omställningsarbete.

  Nya metoder behövs

  Det saknas studier som kan klarlägga de särskilda villkor för omställning som gäller i detaljhandeln och som även inkluderar små och medelstora företag.

  – Vi kommer att göra en kartläggning och två fördjupade fallstudier för att sammanställa viktiga erfarenheter från företag som har genomgått en omställning, säger Ola. På så sätt vill vi även utveckla metoderna för långsiktigt omställningsarbete i detaljhandeln.

  Genom erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling ska en bättre omställningsförmåga skapas så att svensk detaljhandel ska kunna möta strukturomvandlingar i framtiden.

  Prenumerera på nyhetsbrev