Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Företagens erfarenheter av uppsägningar

  Denna studies övergripande syfte är att bidra med ökad kunskap och förståelse för konsekvenserna av strukturomvandling inom detaljhandeln, när det gäller uppsägningar och omställningsarbete. Rapporten återger resultaten av en första delstudie och beskriver varför och hur företag i detaljhandeln genomför uppsägningar.

  Syftet med den första delstudien är att beskriva och analysera erfarenheter av omställning bland företag inom olika delar av detaljhandeln. Vi har ämnat påbörja ett svar på frågan vad det är som karaktäriserar omställningsarbete i detaljhandeln.

  För att undersöka omställningsarbetet har vi genomfört intervjuer i ett urval av 15 företag inom detaljhandeln som genomgått förändringar och sagt upp personal under perioden oktober 2010 till oktober 2012. Det noggranna urvalet av företag uppnådde en bred variation när det gällde storlek, delbransch, ägarförhållanden och lokaliserade i olika delar av landet. Resultaten av analysen beskrivs i tre olika grupper beroende på företagens storlek. Gruppernas beskrivningar av omställningsarbetet skiljer sig åt i flera dimensioner vilket illustreras i rapporten med specifika fall.

  Sammanfattningsvis visar studien att ju större företag och ju mer komplex organisation, desto mer utförlig och komplicerad motivering gavs till uppsägningarna. Uppsägningarna är ett till-fälle där arbetsgivare i handeln motiverar, planerar och verkställer nya anställningsvillkor, och kan därmed ses som ett sätt att förändra företagets bemanningsstrategi. Företagen kan även delas in i två olika kategorier: en grupp som har begränsad erfarenhet av omställningsarbete, hade liten kännedom om men uppskattar det stöd de får genom kollektivavtal och därmed om-ställningsorganisationer, TSL, TRR, samt en annan grupp som har tidigare erfarenhet av om-ställningsarbete, som har tydligare rutiner, upparbetade samarbeten med olika aktörer, facket, samt en beredskap, trots att arbetet ändå beskrivs som svårt. Med ökad storlek kom ökad specialisering av omställningsarbetet inom företagen och även ökad distans till konsekvenserna för de enskilda anställda.

  Fallbeskrivningarna och den ”praktiknära” utformningen av denna delrapport är tänkt att göra det möjligt att använda texten som diskussionsunderlag och i undervisning eller kurser, där omställningsarbete eller bemanningsstrategier i detaljhandeln är av intresse. Genom relativt detaljerade beskrivningar av fall kan jämförelser göras med omställningsarbete i andra situation-er. Detta kan bidra till utveckling av praktik, praxis och metoder, med utgångspunkt i både det specifika och i gemensamma erfarenheter.

  (texten är hämtad ur rapportens sammanfattning)

  Prenumerera på nyhetsbrev