Forskningsprojekt
Start » Forskning och utveckling » Forskningsprojekt » Spridning av handelsforskning » Belysningens utformning i detaljhandeln – en kunskapssammanställning

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Bra belysning i butiken

  Syftet med denna rapport är att ge underlag för bättre belysning i detaljhandeln. Angreppssättet är brett och ger såväl en beskrivning av grundläggande fakta och begrepp som den senaste kunskap en inom området avseende synsätt, planering, ny teknik, energi- och kostnadseffektivisering.

  Ljusets roll

  Butiksbelysningen ska förstärka den kommersiella miljön genom att skapa inspirerande och attraktiva platser, som underlättar handel och lockar till inköp. En väl genomtänkt ljusdesign stärker butikens varumärke, skapar miljöer där människor trivs, såväl kunder som personal, förstärker säljkoncept och effektiviserar energianvändningen. Butiker fungerar idag som varumärken, ett medium där upplevelsen spelar en allt större roll.

  Hur bra en belysningsanläggning fungerar motsvaras av hur väl den uppfyller sitt syfte. Behoven av belysning är varierande, vilket ställer krav på olika typer av belysning. Målet är att hitta rätt balans mellan allmänljus, riktat ljus och ett dekorativt ljus. Belysning som attraherar kunder, ökar försäljningen samtidigt som den erbjuder de anställda en god arbetsmiljö. I många anläggningar finns det särskilda krav på belysningen avseende värmealstring, blekningseffekter, färggivning etc, som ytterligare ökar behovet av anpassad belysning.

  Generellt är syftet med butiksbelysning följande:

  • den skall exponera varorna på ett säljande sätt
  • den skall skapa en behaglig miljö för kunderna
  • den skall uppfylla de anställdas krav på en god arbetsmiljö
  • den skall hjälpa till att profilera butiken

  Att en butik ska ha fräscha varor med rätt färg och lyster är självklart för både kund och butik. Kunden ska inte behöva uppleva att varorna i butiken får en annan färg i den miljö de ska användas i än vad de hade i butiken. Om det är varor som är tänkta att finnas i bostaden kan det vara en fördel att använda ett varmare ljus i butiken, då vi i nordligare länder oftast har ett varmare ljus i våra hem. Om det är en jacka eller annat plagg som till största del kommer att användas utomhus bör ljuset i butiken ha liknande egenskaper som dagsljus. För att undvika felaktiga tolkningar kan det således vara en fördel att butikens ljus har liknande egenskaper som det ljus där varan kommer att användas.

  (texten är hämtad ur rapporten)

  Projekttitel: Belysningens utformning i detaljhandeln - en kunskapssammanställning

  I denna rapport ges en god grund för hur man bäst belyser en butik.

  Nyckelord: belysning, butik, ljus, varumärke, arbetsmiljö

  Jan Ejhed,

  Projektledare: Jan Ejhed, Kungliga Tekniska Högskolan

  Övriga projektdeltagare: Caroline Moberg och Federico Favero, Kungliga tekniska Högskolan

  Prenumerera på nyhetsbrev