Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Internationell verksamhet stärks

  För tre år sedan (2008) invigdes Centre for Retailing på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Under dessa år har en hel del handelsrelevant forskning hunnit göras med stöd av centret och det är dags att satsa på att uppnå mer långsiktiga mål.

  – Vi har samlat handelsforskning inom många olika områden såsom; tillgänglighet för äldre konsumenter, apoteksmarknadens förändring, estetiskt arbete och intersektionalitet, implementering av miljö- och sociala policys med mera, berättar Johan Hagberg, projektledare och forskare verksam vid Centre for Retailing (CFR), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

  CFR samlar forskare från olika områden som kanske inte av tradition har sammankopplats direkt med detaljhandelsforskning. Det viktiga är att de bedriver forskning på hög nivå med relevans för handeln. Idag är centret etablerat som en av Nordens ledande forskningsmiljöer för detaljhandelsrelaterad forskning och stod som värd för Nordic Retail and Wholesale Conference (NRWC) 2010 där drygt 100 forskare från hela Norden samlades.

  Nu vill CFR stärka sin internationella ställning genom att publicera vetenskapliga artiklar i erkända internationella vetenskapliga tidskrifter utifrån den forskning som bedrivs på centret.

  – Det är viktigt att nå ut med forskningen internationellt för att höja statusen och stimulera till nya idéer, säger Johan. Annars är ett av våra viktigaste syften att stödja forskning som är till nytta för handeln i praktiken. Vi vänder oss både till den akademiska världen och till detaljhandelsnäringen där de kunskaper vi tar fram ska kunna omsättas i praktiken.

  Prenumerera på nyhetsbrev