Forskningsprojekt
Start » Forskning och utveckling » Forskningsprojekt » Spridning av handelsforskning » Handelsrelevanta TELDOK-rapporter – om it-utveckling och handel

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  E-handeln och tekniken - skepsis och optimism

  En historisk överblick över e-handeln och tekniken visar att utvecklingen ingalunda är rak och enkel utan en snirklig väg med både överdriven optimism och pessimism som har satt sina käppar i hjulet.

  I detta projekt har tio TELDOK-rapporter som är relevanta för handelsbranschen gåtts igenom och sammanställts samt att de görs tillgängliga här på hemsidan. TELDOK var en ideell och oberoende tankesmedja som under åren 1980-2006 dokumenterade praktiska erfarenheter av it-användning, i synnerhet i arbetslivet. Tankesmedjan startades på initiativ av styrelsen i Telia (dåvarande Televerket).

  Förhistorien

  Nya tekniker för exempelvis elektronisk post användes redan på 70-talet inom delar av universitetsvärlden samt internt inom vissa företag. Mobilkommunikation har rötter som sträcker sig tillbaka till 50-talet och hade vunnit mer allmän användning redan under 80-talet.

  Också vad gäller e-handel finns tidiga exempel inte enbart på pionjärinsatser, utan också på praktiska tillämpningar. Särskilt bil- och läkemedelsindustri hade varit föregångare genom att tidigt introducera standardiserade datameddelanden i utbytet mellan de aktörer som ingick i respektive produktionssystem. Konceptet som benämndes EDI (Electronic Data Interchange) kunde innefatta bland annat lagersaldon, order, orderbekräftelse, leveransaviseringar och rentav fakturor och innebar betydande effektivitetsvinster. Det var fråga om strikt avgränsade ”öar” av kommunikation enbart mellan i förväg kontrakterade parter.

  90-talets inledning: Övergången till mer öppna lösningar

  90-talets mitt: E-handel också för konsumenter

  2000-2010: ”Med facit i hand”

  Sammanfattningsvis

  Det finns en hel del kostsamma exempel på överdriven (samt alltför närsynt) teknikoptimism. Man har inte kunnat erbjuda ett fungerande tjänsteutbud, eftersom viktiga moment har saknats. Det finns också exempel på alltför långvarig skepsis hos en del aktörer, vilka skulle ha kunnat vinna på ett mer aktivt agerande. I båda fallen fråga om ”glapp” mellan teknik och användning – till priset av rejält högre kostnader respektive uteblivna eller i vart fall kraftigt försenade intäkter.

  Inför kommande våg av ny teknik (till exempel betalning via mobilen) kan aktörerna förhoppningsvis lyckas bättre med att få samtliga nödvändiga bitar på plats för ett fungerande kunderbjudande.

  Läs mer i avsnittet E-handelns historia med  fokus på tekniken

  Projekttitel: Handelsrelevanta TELDOK-rapporter - om it-utveckling och handel

  En historisk överblick över e-handeln och tekniken visar att utvecklingen inte är rak och enkel utan snirklig med både överdriven optimism och pessimism som har satt käppar i hjulet.

  Nyckelord: e-handel, teknik, historia, mobilkommunikation, digitalisering, TELDOK

  Bertil Thorngren,

  Projektledare: Bertil Thorngren, Handelshögskolan i Stockholm

  Prenumerera på nyhetsbrev