Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Bok för butikschefer

  Trots att detaljhandeln är en stor sektor med många anställda finns det relativt lite forskning kring ledarskap, medarbetarskap och arbetets organisering i butik. Den internationella litteratur som finns är inte applicerbar på svenska förhållanden.

  – Enligt resultat från vårt tidigare forskningsprojekt kring dessa frågor är det en positiv bild av de anställdas syn på sitt arbete som växer fram, säger Stefan Tengblad, projektledare, på Högskolan i Skövde. Till skillnad från många andra länder trivs majoriteten av de anställda i detaljhandeln i Sverige mycket bra.

  Resultaten från det tidigare projektet bygger på intervjuer med experter, en bred enkätundersökning och mer djupgående fallstudier av några företag. Fallstudieföretagen valdes ut med avseende på lönsamhet och personalens trivsel för att kunna lyfta fram goda exempel.

  – Nu ska vi skriva en bok utifrån dessa resultat för att bidra till ökad kunskap kring hur ett bra ledarskap i butik kan se ut, säger Stefan. Bokens främsta målgrupp är studenter som till exempel ska bli butikschefer, men även de som redan arbetar i butik kan ha nytta av boken.

  Butikschefen spelar en stor roll både för hur personalen trivs och hur nöjda kunderna är. Boken kommer att bidra med kunskap om och förståelse för personalledningens viktiga roll för framgångsrik handelsverksamhet.

  Prenumerera på nyhetsbrev