Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Mätsamverkan för konkurrenskraftig logistik

  Logistik är idag ett viktigt konkurrensmedel. Ett medel för att förbättra logistiken är mätningar i försörjningskedjorna, men vid logistikmätningar mäts ibland olika saker beroende på vem som utför mätningarna. Forskare på Linnéuniversitet vill skapa samsyn bland de olika aktörerna.

  – Vi vill ta reda på hur kunder och leverantörer inom olika typer av handelsföretag mäter logistik. Vilka mått används? Hur definieras måtten? Hur arbetar man med målsättningar och hur använder man mätresultaten? säger Helena Forslund, projektledare och docent vid Linnéuniversitetet.

  På avdelningen för logisktik har man de senaste åren forskat om mätning av logistikprestationer såsom ledtider, flexibilitet och leveransprecision. Resultaten har visat att det finns stora förbättringspotentialer genom att samordna och skapa nya rutiner. Stora investeringar är inte alltid nödvändiga.

  – Logistiken inom handeln är ett eftersatt forskningsområde och det finns många kunskapsluckor, säger Helena. Vi tar avstamp i den industribaserade forskningen om logistik och gör den relevant för handeln. Alla detaljhandelsföretag vi har haft kontakt med betonar vikten av denna kunskap för att skapa bättre förutsättningar i handeln.

  Prenumerera på nyhetsbrev