Forskningsprojekt
Start » Forskning och utveckling » Forskningsprojekt » Spridning av handelsforskning » Private-Public Partnership – Svensk dagligvaruhandel och intresseorganisationer

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Partnerskap mellan intresseorganisationer och dagligvaruhandlare

  Intresseorganisationer och dagligvaruhandlare kan samarbeta i så kallade Public-Private Partnerships för att dra nytta av de båda aktörernas kunskap. På så sätt kan ansvarstagandet utökas, men de olika strukturerna i företagen respektive intresseorganisationerna kan också leda till problem.

  Studien av ansvarstagande inom svensk livsmedelshandel har bland annat handlat om miljöarbete, miljömärkning, krav från dagligvaruhandeln, konsumenthälsa och interna uppförandekoder.  Valda teoretiska utgångspunkter bygger på företagsekonomiska hållbarhetsperspektiv i vilket värde skapas för både företag och samhälle. Denna ”win-win”-situation är förenad med långvariga tillitsfulla relationer som i sin tur utpekas som en förutsättning  för hållbar utveckling.

  Empiriska studier av partnerskap (PPP) inom svensk livsmedelsindustri  visar insikt om värde av en utökad definition av ansvar. Partnerskapen innebär tillgång till resurser, för båda parter, som ingen av dem annars har tillgång till. Förutsättningarna för att dessa skall bära frukt är många – och de är bland annat relaterade till en gemensam agenda (för frågan i fokus), skapad tillit och förväntningar på resultat för båda parter i samarbetet. Dessa partnerskap skapar dock en del förvirring, då rollerna mellan företag och intresseorganisationer blir diffusa.

  Projekttitel: Private-Public Partnership - Svensk dagligvaruhandel och intresseorganisationer

  Det finns mycket att vinna på så kallade Public-Private Partnerships, samarbeten mellan intresseorganisationer och företag, där aktörerna kan dra nytta av varandras erfarenheter och stärka sitt ansvarstagande kring miljö och sociala frågor.

  Nyckelord: samarbete, dagligvaruhandel, intresseorganisationer, Private-Public Partnership, ansvarsfrågor, CSR

  Cecilia Mark-Herbert,

  Projektledare: Cecilia Mark-Herbert, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

  Övriga projektdeltagare: Julia Rotter, SLU, och Nurgül Özbek, Handelshögskolan i Stockholm

  Prenumerera på nyhetsbrev