Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  HUI sprider forskningsresultat

  Det finns en oro för att trängselavgifter påverkar handeln i innerstaden negativt, men en undersökning gjord av HUI Research visar att så inte är fallet. HUI har även undersökt huruvida handelns egna märkesvaror (EMV) påverkar antalet leverantörer.

  – Trängselavgifter finns i flera länder världen över och ett stort antal städer diskuterar ett införande, säger Niklas Rudholm, HUI Research. Ett problem som ofta tas upp är att det skulle kunna minska handeln i stadskärnan. Vi har dock kunnat visa i en studie att så inte är fallet i Stockholm.

  I studien har omsättningen i åtta köpcentrum samt ett urval av fristående butiker innanför tullarna jämförts med tolv köpcentrum utanför tullarna under tiden januari 2004 till och med september 2008. Det innefattar både när trängselavgifterna infördes på försök januari till juli 2006 samt när permanenta avgifter infördes i augusti 2007. Inga skillnader kunde uppmätas varken vid det temporära eller permanenta införandet av trängselskatten.

  – När det gäller EMV har vi studerat hur märkesprodukter påverkas av konkurrensen från lågpris- respektive bas-EMV, förklarar Niklas. Resultaten visar att antalet leverantörer av märkesprodukter minskar när marknadsandelen för bas-EMV ökar. Marknadsandelen för lågpris-EMV påverkar dock inte antalet leverantörer av märkesvaror. Det verkar alltså som om märkesprodukter i första hand konkurrerar med bas-EMV.

  Analysen av EMV bygger på försäljningsdata över hushållsartiklar och personliga hygienartiklar från juni 2001 till maj 2004. Resultat från båda dessa handelsrelevanta studier kan nu spridas till en större publik och komma fler till nytta.

  Prenumerera på nyhetsbrev