Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Logistik som driver tillväxt och lönsamhet

  Logistik är en grundläggande fråga för all handel. Företag som löser logistiken på ett bra och innovativt sätt lyckas ofta bättre än sina konkurrenter när det gäller lönsamhet. På Linköpings universitet finns mycket intressant forskning inom området som är värd att spridas.

  – En välfungerande logistik är grunden för att kunna hantera miljöfrågor, kostnadspress, ökande krav på kundservice och tillgänglighet på varor i butik med mera på ett framgångsrikt sätt, säger Mats Abrahamsson, projektledare och professor på Linköpings universitet. På Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling tar vi ett helhetsgrepp på logistiken med en kombination av ingenjörsvetenskap och strategiforskning.

  Forskningen på universitetet handlar bland annat om den svenska dagligvarumarknaden där forskarna menar att den svenska marknaden har hamnat på efterkälken när det gäller logistiklösningar i jämförelse med den hårt konkurrensutsatta och internationaliserade marknaden i till exempel Centraleuropa.

  – Den svenska marknaden är relativt liten och de svenska företagen är i huvudsak nationella, berättar Mats. De lösningar som har utvecklats i multinationella företag och på marknader där konkurrensen är större används inte, men frågan är hur länge det håller. Även de svenska företagen lär behöva ändra sina affärsmodeller och ta del av de moderna logistiklösningar som finns idag, efterhand som konkurrensen på den svenska marknaden ökar.

  Den forskning som är aktuell i detta projekt handlar om dagligvarubranschens försörjningskedjor med fokus på logistikens roll för tillväxt och lönsamhet inom internationell megaretailing; logistikbaserade affärsmodeller med logistikens roll i moderna handelsföretag i centrum; samt en studie av DIY-marknaden (Do It Yourself) i Tyskland. Genom att sprida forskningen internationellt i akademiska tidskrifter kan kunskapen utvecklas och komma svenska handelsföretag till ännu mer nytta.

  Prenumerera på nyhetsbrev