Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Försäljningskunnande viktigt för industrialiseringen

  Industrialiseringen under det tidiga 1800-talet har länge främst setts som en teknologiskt grundad samhällsomvandling. Men ett projekt i ekonomisk historia vid Uppsala universitet lyfter fram förmågan att sälja som en minst lika viktig pusselbit.

  Stockholm var tidigt Sveriges viktigaste kommersiella miljö och mest avancerade textila konsumtionsvarumarknad. Det finns mycket intressant kunskap kring detta som belyser tidigare outforskade områden. Inte minst när det gäller just den nya kunskapen kring säljandets och kommersiella faktorers roll i samband med den industriella revolutionen.

  – Vi har tidigare tagit fram antologin Till salu. Stockholms textila handel och manufaktur, 1722-1846. (2010), berättar Klas Nyberg, projektledare och professor på Uppsala universitet. Den sammanfattar flera studier som visar att försäljningskunnande var av avgörande betydelse för hur den textila marknaden förändrades under den tidsperioden.

  Till antologin hör en bilaga som är en bildberättelse om Stockholms textila handelshus och manufakturer under övergången till 1800-talet. Denna kommer nu att översätta till engelska för att kunna spridas till en internationell publik.

  Dessutom kommer handels- och industrimannen K. A. Almgrens handskrivna reseberättelse Resan till Marseilles med Capten Helleberg å Briggen Endrägten ges ut.

  – Almgrens reseberättelse ger en unik ögonblicksskildring och inblick i hur en dåtida entreprenör tänkte och resonerade, säger Klas.

  På detta sätt blir ett rikt och intressant historiskt material om handelns utveckling i industrialismens Sverige tillgängligt för en bredare publik.

  Prenumerera på nyhetsbrev