Handelns utvecklingsråd
Start » Forskning och utveckling » Resa, äta, bo, shoppa och göra

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Resa, äta, bo, shoppa och göra

  Handels- och besöksnäringens gemensamma utmaningar och FoU-frågor

  Den 16 februari ordnades en workshop för att definiera gemensamma möjligheter och utmaningar för svensk besöks- och handelsnäring. Målet är att få en klarare bild över vilka områden och frågor som bör prioriteras för framtida forsknings- och utvecklingsinsatser.

  Workshoppen var ett samarrangemang mellan Handelsrådet och Besöksnäringens forskning- och utvecklingsfond (BFUF).

  Deltagarna var en bred mix av inbjudna personer från såväl näringsliv som akademi, från både handels- och besöksnäringen aktörer med en imponerande erfarenhet och kompetens. De olika erfarenheterna i grupperna var en god grogrund för nytänkande och kreativitet samtidigt som dagens fokus på gemensamma utmaningar för besöks- och handelsnäring skapade en samhörighet.

  – Det här mötet bådar verkligen gott för framtida samverkan, sa Lena Strålsjö, FoU-expert på Handelsrådet.

  Intressanta områden

  Hållbarhetsfrågor, kompetensförsörjning, framtidens fysiska mötesplatser, struktur och utvecklingsmodeller samt digitalisering var några samarbetsområden som utkristalliserade sig. Några intressanta formuleringar att bygga vidare på är:

  • Utmaningen är att lyssna in gästen och dess behov och att kunna leverera tillsammans – gästen vill ha en helhetsupplevelse.
  • Hur kan restaurangbranschen och dagligvaruhandeln integreras? Möjligheter finns i att skapa nya mötesplatser där vi kan; handla/konsumera; äta/dricka; umgås; skapa/uträtta
  • Hur kan vi hitta synergier som ger företagarna ett gemensamt synsätt som leder till samarbete och lönsamma affärer – Olika organisation regionalt/lokalt/nationellt? Var behandlas de gemensamma frågorna? Hur bygger vi ”case”?
  • Hur kan vi inkorporera den digitala utvecklingen i våra mötesplatser – utveckla utbud/paketering och skapa ”special interest”
  • Viktigt att se besökaren i ett hållbart ekosystem där det handlar om att resa, bo, äta och göra!

  Under dagen konstaterades även att den kanske största utmaningen ligger i hur forsknings- och utvecklingsprojekt ska drivas och kommuniceras för att komma till verklig nytta. Hur får man till ett engagemang och en känsla av ansvar från samtliga parter som behöver involveras för att lyckas och skapa nytta för näringarna? Det räcker inte att definiera vilka forskningsområden och frågor som är viktiga utan att också diskutera hur projekten ska bedrivas.

  ­– Allt som allt var detta en mycket spännande och givande dag, sa Stina Algotsson, vd BFUF. Handelsrådet och BFUF arbetar nu vidare mot en gemensam utlysning och har med hjälp av den här workshoppen fått många bra uppslag för forskning kring gemensamma möjligheter för svensk besöks- och handelsnäring.

  160216-ws-bfuf4 160216-ws-bfuf 160216-ws-bfuf2 160216-ws-bfuf3

   

  Prenumerera på nyhetsbrev