Start » Forskning och utveckling » Sök anslag » Infrastrukturellt stöd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Infrastrukturellt stöd

  Vad är en infrastrukturell forskningssatsning?

  Som ett led i att utveckla den svenska handelsforskningen och utbytet mellan akademin och näringen kan Handelsrådet bidra med finansiering till olika former av satsningar som är till nytta för den infrastrukturella forskningsuppbyggnaden. Med infrastrukturellt stöd kan innefattas bidrag med finansiering till att utveckla forskarnätverk, inköp och upprätthållande av databaser, stöd till utbildningssatsningar samt finansiering av olika former av forskarkonferenser och så vidare.

  Ansökan

  Ansökan om medel för infrastrukturellt stöd kan göras löpande under året. En ansökan framkommer i dialog med Handelsrådet och slutgiltig ansökan skickas via e-post till Andreas Hedlund, Handelsrådets expert för forskning och utveckling.

  Innehåll i en ansökan om infrastrukturellt stöd:

  • Projekttitel
  • Beskrivning av projektets syfte och förväntade effekter
  • Projektplan innefattande aktivitetsplan, tidsplan, projektbudget, etc. (Om möjligt även en plan för hur det infrastrukturella stödet kommer företag, anställda, myndigheter och andra intressenter till godo).
  • Information om vilka kompetenser (inklusive eventuella samarbetspartner) som kommer att användas i projektet
  • Referenser

   

  För ytterligare information

  Andreas Hedlund, FoU-expert

  andreas.hedlund@handelsradet.se

  010-471 85 46

   

  För frågor om ansökningsportalen

  Linn Eliasson, Kommunikatör

  linn.eliasson@handelsradet.se 

  010-471 85 81

  Prenumerera på nyhetsbrev