Start » Forskning och utveckling » Sök anslag » Riktlinjer och policys

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Riktlinjer och policys

  För de medel som avsätts till finansiering av olika forskningsprojekt har Haandelsrådets policys och regler, avseende medlens användningsområden och ersättningarnas storlek. Det gäller både lönekostnadspålägg, samt förvaltnings- och institutionspåslag (det senare gäller specifikt universitet och högskolor).

  Lönekostnadspåslag

  Lönekostnadspåslag uppgår till cirka 50 procent, vilket inkludera sociala avgifter, avtalsförsäkring, etcetera.

  Förvaltnings- och institutionspåslag 

  Förvaltnings- och institutionspåslag (OH-pålägg) uppgår till 20 procent. Påslaget beräknas på projektets direkta kostnader om inte särskilda omständigheter föreligger. Avser universitet, högskolor och forskningsinstitut.

   

  För ytterligare information

  Andreas Hedlund, FoU-expert

  andreas.hedlund@handelsradet.se

  010-471 85 46

  Prenumerera på nyhetsbrev