Handelns utvecklingsråd
Start » Forskning och utveckling » Sök anslag » Forskningsprojekt

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Forskningsprojekt

  Handelsrådet förlägger en stor del av sina medel på finansiering av olika former av forskningsprojekt där majoriteten av stiftelsens forskningsmedel delas ut via en större årlig utlysning.

  Forskningsprojektens omfattning varierar. Mindre projekt kan fortgå under några få månader, och omfatta endast enskild forskare. Vanligare är dock större projekt som pågår under ca 2 år och som omfattar flera forskare och andra aktörer. Forskningsprojektens omfattning skiljer sig åt och varierar mycket beroende på det enskilda projektets syfte och mål.

  Forskning relevant för handelsnäringen 2021

  Handelsrådets utlysning för forskningsprojekt 2021 ”Forskning relevant för handelsnäringen” är nu stängd. Liksom tidigare år är det en utlysning i tre steg. De ansökningar som går vidare till steg två i ansökningsprocessen kommer att bli meddelade. Besked kring vilka projekt som slutligen beviljas medel kommer att ske före sommaren 2021.

  De ansökningar som gått vidare från steg 1 har  blivit meddelade har haft möjlighet att skicka in en fullständig ansökan i steg 2. Enbart de som gått vidare har möjlighet att skicka in en ansökan i steg 2. 

  Läs utlysningstexten här: Handelsrådets utlysning 2021.

  Ansökan om forskningsmedel från Handelsrådet sker via vår ansökningsportal.

  Ansökan

  För att ansöka om forskningsmedel är det ett krav att den sökande ska vara disputerad och erhålla minst en doktorsexamen. Det är dock mycket positivt att även ha med andra aktörer från handelsnäringen i projektgruppen. Medlen vid finansiering av forskningsprojekt omfattar framförallt personalkostnader och andra projektspecifika kostnader. För mer information, se utlysningstexten ovan.

   

  För ytterligare information

  Andreas Hedlund, FoU-expert

  andreas.hedlund@handelsradet.se

  010-471 85 46

   

  För frågor om ansökningsportalen

  Linn Eliasson, Kommunikatör

  linn.eliasson@handelsradet.se 

  010-471 85 81

   

  Prenumerera på nyhetsbrev