Stipendiat
Start » Forskning och utveckling » Stipendiater » Anton Gidehag Doktorandstipendiat 2017

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Detaljhandeln som instegsbransch

  På senare år har ett relativt stort antal flyktingar kommit till Sverige och många av dessa utrikes födda personer har nu svårt att komma in på arbetsmarknaden av olika anledningar, som till exempel låg utbildning och lite arbetslivserfarenhet.

  Detaljhandeln skulle kunna vara en viktig instegbransch eftersom det finns relativt många jobb inom handeln som inte har så höga krav på lång utbildning och erfarenhet. Aktuell forskning visar dock att handeln i dagsläget inte anställer särskilt många utrikes födda personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det kan dock finnas en stor outnyttjad potential inom branschen.

  – Jag vill titta närmare på om sänkta arbetsgivarkostnader kan bidra till att öka sysselsättningen för utrikes födda inom handeln samt om handeln kan utgöra en viktig språngbräda in på arbetsmarknaden, säger doktorandstipendiaten Anton Gidehag, verksam vid HUI Research. Att stå utanför arbetsmarknaden riskerar att leda till ett långvarigt utanförskap, vilket är kostsamt för både individen och samhället.

  Anton kommer även att jämföra handeln som instegbransch med andra näringar. För att besvara studiens frågeställningar kommer stipendiaten använda registerbaserad statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB i form av databasen LISA (Longitudinell Integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier).

  Prenumerera på nyhetsbrev