Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Beviljade 2019

  Handelsrådet satsar på unga forskare

  Tina Sendlhofer, Stockholms universitet
  ”Organising Sustainable Retail: Employee Involvement in Small and Medium-Sized Retailers”

  Ett tvåårigt postdoc-projekt med fokus på anställda och deras betydelse för organiseringen av hållbarhetsarbete i handelsföretag, ett ofta ignorerat perspektiv inom hållbarhetsarbetet. I projektet kommer organiseringsprocesser för miljö och social hållbarhet i svenska små och medelstora detaljister att studeras. Utifrån medarbetarnas perspektiv kommer att studeras vilka psykologiska och sociologiska mekanismer som driver organisationen av hållbarhet. Projektet kommer att leverera nya och relevanta insikter för både utövare och akademi.

  Gabriella Wulff, Handelshögskolan Göteborg
  ”Realisation inom klädföretag”

  På senare år har flera butiker i Sverige i växande utsträckning använt sig av realisationer. Klädbranschen är ett exempel på en bransch som kritiserats för att tillhandahålla ständiga reor. Realisationer är problematiska, då de riskerar att minska lönsamheten hos företagen samt lär kunderna att undvika inköp till fullpris. Denna studies syfte är att se hur svensk detaljhandel kan vara fortsatt lönsam och konkurrenskraftig genom att besvara frågan: Hur kan företag bryta trenden med ökade realisationer?

  Carin Rehncrona, Lunds universitet
  ”Marknadsmekanismer på den svenska betalningsmarknaden i detaljhandeln”

  Syftet med avhandlingsprojektet är att öka förståelsen kring de mekanismer som driver betalningsmarknadens förändring och att öka kunskapen om detaljhandelsbranschens möjligheter att påverka betalningsmarknaden. Branschen är i sig väl medveten om den snabba utvecklingen kring betalningar, men än så länge saknas ett större helhetsperspektiv. Avhandlingen kommer att svara på vilka mekanismer som avgör vilka betaltjänster som får genomslag.

  Reema Singh, CFR Handelshögskolan Stockholm
  ”Customer Satisfaction in Online Grocery Retailing”

  Projektet fokuserar på kundnöjdhet i e-handel av dagligvaror, ett viktigt område där kunskapen fortfarande är relativt begränsad och fragmenterad. Idag utgör e-handeln knappt 2 procent av den totala dagligvaruhandeln i Sverige men tillväxttakten är hög 27 procent (eBarometern 2018). Det behövs en djupare förståelse för att identifiera kundens tillfredsställelse och i takt med att kunderna skiftar kanal kommer en god förståelse för kunders e-handelsbeteenden ha stor relevans för handeln.

  För ytterligare information kontakta:
  Andreas Hedlund
  , FoU-expert Handelsrådet 010-471 85 46 andreas.hedlund@handelsradet.se

  Prenumerera på nyhetsbrev