Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Beviljade 2018

  Handelsrådet satsar på unga forskare

  Handelsrådet finansierar sex yngre forskare i årets stipendieutlysning med en bred palett av forskningsområden. De beviljade projekten spänner över flera intressanta områden för handelsnäringen – från jämställdhet, klimatval i butik, plattformskapitalismens nya marknadslogik, tillväxt i handelsföretag, konsumenters sökbeteende till innovativa affärsmodeller med digitaliseringen som draghjälp.

  Dessutom har Handelsrådet beviljat medel till Niklas Arvidsson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut till ett samverkansprojekt kring en förbättrad fyllnadsgrad vid e-handelstransporter. I korthet är målet att genom att använda samma fordon för utleveranser som vid hämtning och returer kan fyllnadsgraden förbättras avsevärt, teoretiskt närmare 100 procent. Ett mål är ungefär 10-15 procent mindre utsläpp inom e-handel och ungefär 5-10 procent lägre transportkostnader för aktörerna i systemet – bingo!

  Beviljade post doc-stipendiater:

  Konsumenters klimatval i butik
  Anna Edenbrandt, Lunds universitet och AgriFood

  ”Hur växer handelns företag?”
  Anders Bornhäll, Handelns forskningsinstitut

  ”Plattformskapitalismens nya marknadslogik – studie av bokbranschen”
  Erik Wikberg, Center for Retailing, Handelshögskolan Stockholm

  Beviljade doktorandstipendiater:

  ”Konsumenters sökbeteende och vertikala prisrestriktioner”
  Hampus Poppius, Lunds universitet

  Effekten av lönekartläggningar och jämställdhetsplaner i den svenska handeln”
  Elina Fergin Wennberg, Handelns forskningsinstitut och Stockholms universitet

  ”How does a retailer innovate its business model through adoption of mobile commerce?”
  Milan Jocevski, Kungliga Tekniska Högskolan

  Beviljat forskningsprojekt

  ”Förbättrad fyllningsgrad för E-handel: Samma fordon för Leveranser, Returflöden och Hämtning för att uppnå bättre resursutnyttjande”

  Niklas Arvidsson, Statens väg- och transportforskningsinstitut

  För ytterligare information kontakta:

  Andreas Hedlund, FoU-expert Handelsrådet 010-471 85 46 andreas.hedlund@handelsradet.se

  Prenumerera på nyhetsbrev