Stipendiat
Start » Forskning och utveckling » Stipendiater » Burak Tunca Post doc. stipendiat 2017

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Från sälj till engagemang

  Många detaljhandlare ägnar sig fortfarande åt traditionell reklam och marknadsföring – att passivt kommunicera sina idéer och produkter till omvärlden. Framtiden ligger dock i att engagera sina kunder.

  Forskning visar att engagerande kampanjer som får konsumenterna att delta i aktiviteter och skapar en känslomässig koppling är mer framgångsrika än vanliga traditionella kampanjer. Att engagera sina kunder genom spel, tävlingar, digitala interaktiva forum, events och personaliserad marknadskommunikation skapar lojala kunder som gärna pratar gott om varumärket i fråga.

  – Men forskningsområdet är ännu i sin linda så det behövs mer studier för att se vad det är som driver engagemang och vilken nytta det skapar för detaljhandlarna, säger post doc.-stipendiaten Burak Tunca, som är knuten till Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet.

  Syftet med studien är att kvantitativt studera vilka faktorer som påverkar kunders engagemang och vad resultatet av engagemangsorienterad marknadsföring blir i en detaljhandelskontext. Flera olika detaljhandelsföretag kommer att delta i studien och resultaten ska kunna användas som beslutsunderlag i näringslivet.

  Prenumerera på nyhetsbrev