Handelns utvecklingsråd
Start » Forskning och utveckling » Stipendiater » Erik Sandberg Post doc. stipendiat 2010 » Logistik som strategiskt konkurrensmedel

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Logistik som strategiskt konkurrensmedel

  En fungerande logistik som sker i samarbete med leverantörerna är en nyckel till framgång för handelsföretag. Erik Sandberg kopplar ihop strategiteori med logistik och lyfter fram organisationens betydelse för framgång.

  Logistiken har en avgörande betydelse i konkurrensen mellan företag idag, om produkterna är likvärdiga kan en välfungerande logistik vara mycket viktig för ett handelsföretags framgång. Teknologie doktor Erik Sandberg vid Linköpings universitets avdelning för logistikforskning har länge forskat på logistik kopplat till företagens övergripande strategi.

  – Jag använder mig främst av strategiteori för att nå en bättre förståelse för logistiken inom handelsföretag och lyfta blicken från det rent praktiska, säger Erik. Det är relativt nytt och det finns mycket att göra inom detta område.

  Strategiteori handlar bland annat om marknadspositionering, resursbaserade teorier och dynamiska förmågor hos företaget. Företagets organisation spelar stor roll för hur företaget kan förverkliga sina strategier.

  – Min forskning syftar till att i mer detalj forska om hur logistiken ska organiseras i företag, förklarar Erik, samt utarbeta mer noggranna riktlinjer för hur logistiken ska kunna användas som ett strategiskt konkurrensmedel av handelsföretag.

  Detta blir ett nyttigt komplement till klassisk Supply Chain Management-teori och kan hjälpa handelsföretagen på traven när det gäller att skapa en effektiv logisktik i samarbete med sina leverantörer.

  Prenumerera på nyhetsbrev