Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Butikschefen punktmarkeras

  Butikschefen är en komplex figur: inköpare, personalchef och marknadsförare, för att nämna några av arbetsuppgifterna. För att öka kunskapen om denne mångsysslare pågår nu studien Butikschefens vardag, under ledning av stipendiaten Johan Hagberg.

  Studien Butikschefens vardag ska undersöka hur och vad en butikschef gör.

  – Tittar man på platsannonser ser man att det är många färdigheter en butikschef ska ha, säger Johan Hagberg, forskare vid Centre for Retailing vid Göteborgs universitet. Det behövs mer kunskap om vad de faktiskt gör.

  Johan Hagbergs fascination av butikschefsrollen kommer just av den mångfald av arbetsuppgifter som de förväntas utföra.

  – De verkar i gränslandet mellan huvudkontor, personal, kunder och alla runt butiken som banker och leverantörer.

  I studien ska Johan Hagberg intervjua och observera ett antal butikschefer i deras vardag.

  – Jag har inga teorier om hur det ser ut. Det är butikscheferna som bestämmer. Jag gör vad de gör. Men jag antar att det är stora variationer mellan olika branscher, om butiken ingår i en kedja och om butikschefen äger butiken eller ej. Därför har jag försökt få variation i urvalet av butikschefer.

  Studien har nyligen påbörjats och datainsamlingen kommer att avslutas under våren 2010. Resultatet blir en beskrivning av butikschefens vardag. Johan Hagberg har också ambitioner på fler studier av butikschefer.

  – Resultaten kan användas i utbildning av butikschefer i framtiden. Det skulle vara väldigt roligt att skriva en lärobok för butikschefsutbildning.

  2008 fick Johan Hagberg sitt stipendium från Handelns Utvecklingsråd. Vid sidan av butikschefsstudien, har han varit delaktig i att starta upp Centre for Retailing på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

  – En del i det är att knyta kontakter med utländska forskare. Dels genom att bjuda hit gästprofessorer men också att åka ut och forska i perioder vid utländska universitet.

  Annars ägnar han mycket tid åt att skriva forskningsartiklar baserade på sin tidigare forskning, och att planera och söka finansiering för framtida projekt.

  – Som forskare arbetar man i dåtid, nutid och framtid samtidigt, säger Johan Hagberg.

  Prenumerera på nyhetsbrev