Stipendiat
Start » Forskning och utveckling » Stipendiater » Özge Öner Doktorandstipendiat 2010

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Vad påverkar etableringen av handelsföretag?

  Utvecklingen av och hur det går för handelsföretagen beror till stor del befolkningstätheten på lokal och regional nivå. Förändringar i strukturen och tillgängligheten har stor betydelse för lokalisering av handelsföretag. Sambanden mellan dessa parametrar kommer att undersökas av doktoranden Özge Öner.

  Idag bor det fler människor i städer än på landsbygden för första gången i historien. Detta innebär att våra konsumtionsvanor har ändrats och de stora städerna är centra för shopping och inte produktion. Shopping har också blivit en allt viktigare del i ekonomin och är en betydande del av BNP idag.

  Med detta som bakgrund kommer Özge Öner, som finns på Internationella Handelshögskolan i Jönköping, i sitt avhandlingsarbete fokusera på vid vilken regionstorlek vissa handelssektorer etableras och vilka handels- och tjänsteföretag som etableras i växande och krympande regioner. På ett dynamiskt plan undersöks om tröskeln för etablering har förändrats över tid och till sist studeras storlek på marknaden och förändringar i storleken i relation till förbättrad infrastruktur.

  – Resultat kommer inte bara att vara till nytta för handeln utan även för lokala och regionala planerare och beslutsfattare, säger Özge.

  Prenumerera på nyhetsbrev