Stipendiat
Start » Forskning och utveckling » Stipendiater » Pejvak Oghazi Doktorandstipendiat 2008

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Leveransekedjan är ett konkurrensmedel

  I doktorsavhandlingen Supply Chain Management av Pejvak Oghazi har leveranskedjorna hos flera olika svenska producenter undersökt. Tesen som förs fram är att supply chain management (SCM) är ett av de viktigaste konkurrensmedlen idag inom industrin och handeln.

  Genom att säkerställa smidiga och kostnadseffektiva leveranskedjor kan företagen bli mer framgångsrika och få nöjdare kunder. Studien visar att SCM i kombination med olika affärssystem ger stora fördelar för företagen.

  – Det finns ett tydligt positivt samband mellan integration av leveranskedjan, konkurrensförmåga och hur bra företaget går, säger Pejvak Oghazi. Ett företag som vill bli framgångsrikt bör satsa på att samarbeta nära med sina partners i leveranskedjan.

  Hela företaget berörs

  Vidare i sin forskning konstaterar Pejvak Oghazi att modern informations- och kommunikationsteknik ger företag nya verktyg att agera och konkurrera på en global marknad. Han pekar ut underleverantörskedjan som det område som gynnas mest av detta. Supply chain management berör allt hos företagen från materialflöde och ekonomi till information och handel mellan affärskedjans parter och företag.

  Prenumerera på nyhetsbrev