Handelns utvecklingsråd
Start » Forskning och utveckling » Strategi och utveckling » Dialogforum – möten mellan näringsliv och akademi

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Dialogforum – möten mellan näringsliv och akademi

  Handelsrådet arbetar utifrån en generell modell vi kallar Dialogforum. Idén handlar om att handelsnäringens olika aktörer tillsammans diskutera aktuella utmaningar och behov av ny kunskap inför framtiden. Syftet är att skapa gedigna plattformar för dialog och kunskapsutbyte mellan Handelsrådets olika intressenter såsom företag, bransch och akademi och därmed kunna identifiera gemensamma och relevanta frågeställningar.

  Genom en strukturerad workshopsprocess med två till tre träffar är målet att få fram olika projektgrupper kring frågeställningar de vill fördjupa sig i. Det kan handla om kartläggningar, olika verktyg såsom databaser eller utbildningar, större forskningsprojekt eller direkt påverkans arbete.

  Modellen för dialogforum modifieras utifrån olika ämnesområden både vad gäller antal deltagare och workshops. En målbild är att i varje dialogforum medverkar fem till tio företag vilket matchas med ungefär lika många branschexperter och akademiker.  Ett dialogforum ger också underlag till en skrift, en sammanfattande omvärldsbevakning för det genomgångna temat, vilken kommer att kommuniceras till branschen.

   

   

  Pilot 2017 – Dialog & co-creation skapar framtidens kunderbjudanden

  Under 2017 har vi kört ett pilotforum tillsammans med Retail House, en shopper marketing byrå med inriktning på konsument och kunderbjudande.

  I takt med en ökad digitalisering står aktörer inom retail inför många och stora utmaningar. Kundernas nya köpbeteende med sömlös shopping, ökade krav på enkelhet och service, en allmänt minskad lojalitet till kedjor och varumärken ställer höga krav på handeln. Den snabba förändringstakten och omställningen till det nya landskapet för med sig många utmanande frågeställningar men också spännande möjligheter. Detta har diskuterats vid två spännande workshoppar under hösten och medverkande företag och lärosäten har varit ICA, IKEA, Reitan Convenience, Systembolaget och Telia samt Handelshögskolan i Stockholm, Handelns forskningsinstitut, Högskolan i Borås, Lunds universitet och Karlstads universitet. Forumet har, än så länge, resulterat i många nya kontakter, önskemål om fortsatta nätverksträffar och tre stycken beviljade planeringsanslag för att göra verklighet att de forskningsidéer som framkommit. En resumé kommer att kommuniceras ut till hela branschen i början av 2018.

  Planeringsanslag

  • Sven-Olov Daunfeldt, Handelns Forskningsinstitut ”De seniora konsumenternas roll och betydelse för detaljhandeln”, Belopp: 100 000 kronor
  • Malin Ohlander Roese och Annika Olsson, LU ”Handelsforskning om innovation i handeln”, Belopp: 100 000 kronor
  • Malin Sundström, SIIR ”Handelns digitalisering och högre kundvärden”; Belopp: 100 000 kronor

  Från workshop 2 den 30 november 2017

  Prenumerera på nyhetsbrev