forskning
Start » Krönika » Minska klyftorna mellan akademiker och praktiker

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Minska klyftorna mellan akademiker och praktiker

  2010-06-22

  När jag var doktorand på Handelshögskolan i Stockholm arbetade jag samtidigt i olika befattningar på Ica-koncernens huvudkontor. Jag stod med ena benet i den akademiska världen och med andra benet i den praktiska världen. En sak som slog mig ganska omgående var avståndet mellan de som forskar på detaljhandelsområdet i den akademiska världen och de som arbetar i butiker i praktiken.

  Lite vårdslöst och raljerande brukar jag säga att forskare är lite rädda för praktiker därför att forskarna upplever att dessa vet ”hur man gör egentligen”. Praktiker å andra sidan är lite rädda för forskare, som praktikerna upplever ”vet hur man borde göra”.

  En viktig inspirationskälla för mig i skrivandet av boken Lönsamhet i butik, som delvis är finansierad genom ett stipendium från Handelns Utvecklingsråd, har varit att lämna ett bidrag till att överbrygga detta avstånd mellan akademiker och praktiker.

  Bokens titel återspeglar den oomkullrunkeliga sanningen att det yttersta målet med en butiks verksamhet aldrig kan vara något annat än att nå tillräcklig lönsamhet.

  En butik som inte är tillräckligt lönsam kommer förr eller senare att tvingas stänga entrédörren för alltid och upphöra med sin verksamhet. I slutändan är det bara lönsamheten som räknas när man ska bedöma om en butik är framgångsrik eller inte. Är inte lönsamheten tillräcklig kan man inte trösta sig med att man har till exempel ökande försäljning och nöjda kunder. Ökande försäljning och nöjda kunder ger naturligtvis bra förutsättningar för att nå tillräcklig lönsamhet, men butikens överlevnad på lång sikt står och faller med lönsamheten.

  Vår bok – Lönsamhet i butik – är en företagsekonomisk bok som handlar om hur olika saker i butiken och runt omkring butiken hänger ihop och påverkar lönsamheten. Den riktar sig till såväl högskolestudenter som chefspersoner i detaljhandeln. Att driva butik och nå tillräcklig lönsamhet ställer krav på kunskap inom olika företagsekonomiska områden, som ekonomistyrning, konsumentbeteende, marknadsföring, affärsredovisning, organisation och ledarskap.

  Vi tar ett samlat grepp om den företagsekonomiska verklighet som möter den som har fått ett chefsansvar i butik. Vi tycker själva att vi åstadkommit en systematisk beskrivning av hur ”världen hänger ihop” i ett butiksperspektiv. Vi återger – på enklaste sätt – resultaten från ett stort antal vetenskapliga studier inom olika områden. Och vi bidrar därmed till att minska avståndet mellan de som forskar på detaljhandelsområdet i den akademiska världen och de som arbetar i detaljhandeln i praktiken.

  Prenumerera på nyhetsbrev