forskning
Start » Krönika » Butiksrån – en olönsam affär

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Butiksrån – en olönsam affär

  2011-10-31

  Inbrott, stöld, skadegörelse, utpressning och rån är brott som inte bara drabbar privatpersoner utan också handeln. Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerade nyligen en rapport om butiksrån. Projektet initierades av Handelns Arbetsmiljökommitté tillsammans med Livsmedelshandlarna och Handelns Utvecklingsråd som också finansierat studien.

  Många resultat överensstämmer med en rapport som Brå gav ut för nästan tio år sedan. Trenden är fortfarande att antalet butiksrån ökar och sett till bransch är videobutikerna alltjämt mest utsatta. Fyra av tio rån begås nu som då med hjälp av skjutvapen och butiker som utsatts för rån löper fortsatt stor risk att utsättas igen. Har då ingenting hänt det senaste decenniet?

  Visst har något förändrats! Andelen rån som fullbordats har minskat sedan förra årtiondet. Värdet på rånbytet tycks också ha blivit mindre. Ett butiksrån tillfredsställer knappast behovet av ”snabba pengar”, tack vare förvaringsboxar med tidlås och slutna kontanthanteringssystem. Vägs potentiell vinning mot risk är butiksrån en olönsam affär ¬även för rånaren som riskerar fängelse i flera år för några ynka hundralappar. Nu ligger utmaningen i att få ut budskapet till presumtiva rånare.

  Ett rån utan byte är i sig avskräckande. Varken den som begått rånförsöket eller andra som får reda på det misslyckade rånet ser nog butiken som ett lämpligt rånobjekt. Men för att maximera nyttan av brottsförebyggande åtgärder och förhindra rånförsöken behövs mer än ryktesspridning. Att tydligt informera om de brottsförebyggande åtgärder som finns i butiken kan vara minst lika effektivt som åtgärden i sig. Dekaler som informerar om frånvaron av pengar i kassan och om förekomsten av kameraövervakning och larm verkar avskräckande redan innan tanken om ett rån formulerats.

  Säkerhetsarbetet bör också till större del kännetecknas av kontinuitet och uppföljning. Det förekommer att överfallslarm flyttats i samband med ombyggnation utan att personalen informerats, att övervakningskameror slutat fungera eller placerats ostrategiskt och att rutiner för kontanthantering funnits men inte följts. Ett antivirusprogram kräver regelbunden uppdatering för att utgöra ett fullgott skydd – det gör även säkerhetsåtgärder i butik!

  Nästa år kommer ytterligare två rapporter från Brå där företagare är i fokus. En beskriver och analyserar polisens arbete med butiksrån. Den andra granskar utpressning som drabbar företagare.

  Det finns alltså fortfarande en del att göra; det tar tid att vända en trend. Förhoppningen är att det om ytterligare tio år kommer en rapport om butiksrån som visar på en riktig framgångssaga.

  Läs mer om projektet och ladda ned rapporten

  Prenumerera på nyhetsbrev