forskning
Start » Krönika » Viktiga erfarenheter tillgängliggörs

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Viktiga erfarenheter tillgängliggörs

  2012-02-22

  I dag står vi inför introduktionen av en ny våg av lovande tekniska lösningar för betalningar med mera. Till exemplen hör att mobiler kan laddas med en rad nya möjligheter, vilka skulle kunna ersätta den traditionella plånboken och dess skrymmande innehåll av plastkort. Men bra teknik är inte det enda som krävs för att en satsning ska lyckas.

  Många av oss kommer ihåg ”IT-bubblan” kring millennieskiftet. Den stora framgången för internet mot slutet av 90-talet hade skapat stora förväntningar om en explosiv tillväxt av elektronisk handel; underblåsta av media och framgångsrika börsnoteringar. Så blev det som bekant inte utan bubblan brast. Gapet mellan teknikutveckling och praktisk användbarhet blev för stort att kunna överbryggas i kombination med alltför kortsiktiga prognoser. Efter ett antal nedgångsår kom dock en del av prognoserna att infrias – ibland rentav överträffas.

  Det finns alltså exempel på satsningar som överlevde krisen och på företag som därmed nu räknas som ledande på området. Skriftserien Teldok är en serie ”loggböcker”, nedtecknade av dåtida expertis. De ger en faktaladdad bakgrund till hur namngivna företag agerade och vilka satsningar som kom att bli motgångar respektive långsiktiga framgångar.

  Handelns Utvecklingsråds synliggörande och nyttiggörande av Teldoks rapporter i projektet E-handelns födelse och utveckling kan förhoppningsvis bidra till att samtida och framtida satsningar får bättre förutsättningar för att lyckas. Teldok-skrifterna är en faktaspäckad källa som inte enbart är av relevans för forskare och uppsatsskrivande studenter, utan även för företag som med framgång lyckades klara IT-bubblans bristning finns en hel del att hämta. Det var i praktiken sällan fråga om någon självklart rak resa från teknik till marknad – utan snarare om en rad lyckosamt genomförda omprövningar av affärsidéer och affärsmodeller. Gränsen mellan ”sund skepsis och konservatism” respektive ”missade affärsmöjligheter” är inte huggen i sten.

  Som många konstaterat:
  Först överskattar vi den hastighet med vilken förändringen skall komma och sedan underskattar vi kraften i förändringen när den väl kommer.

  Med tillgång till tidigare erfarenheter bör vi kunna lyckas bättre i framtida satsningar.

  Vad gäller Teldok finns det fler rapporter som berör e-handel än det tiotal som här tagits upp i detta projekt – dock mer indirekt. För en komplett förteckning med möjlighet till kostnadsfri nerladdning se: www.teldok.net

  Prenumerera på nyhetsbrev