forskning
Start » Krönika » Lägg örat mot marken

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Lägg örat mot marken

  2014-05-26

  Jag vardagshandlar dels i en Stockholmsförort, dels i en ”lanthandel” i en liten by. Förortsbutiken markerar upp sin ekologiska profil och har i övrigt ett oöverskådligt stort sortiment av kött, chark och frysta hel- och halvfabrikat. Lanthandeln erbjuder inte så många varianter att välja emellan, men har strumpor, underkläder, ett hyggligt sortiment inom järn och färg och man erbjuder oss förtjust att beställa hem i princip vad som helst.

  Båda ser till att jag inte behöver shoppa runt. Båda markerar att vardagsinköpen är en del i vardagsansvaret för miljö och samhällsutveckling – lanthandeln genom att bredda servicen, vilket minskar transporter och fruktlöst sökande och förortsbutiken med stort ekologiskt sortiment.

  Men i ljuset av klimatoro och redan välkända miljöproblem kan båda kritiseras för mycket; till exempel förortsbutikens överdådiga sortiment och lanthandelns närapå obefintliga ekologiska erbjudanden. Sedan snart 25 år har politiker pratat om en hållbar utveckling. Det är ändå oklart vad det betyder, och det oroar.

  Handeln har i hållbarhetsfrågor en friare ställning än politiken och samtidigt en stor praktisk betydelse i medborgarnas vardag. Men om det inte är lönsamt att leverera en hållbar utveckling i handeln så blir det ingen och eftersom det ohållbara spåret alltjämt dominerar så finns här gott om ogjorda affärer. Forskningsprojektet Handelns strategiska beredskap byggdes upp som en ”tankesmedja”, en dialog mellan oss forskare och ledande företrädare för stora företag inom handeln. Vi satte fokus på den osäkerhet som uppstår när inkommande signaler om framtida affärsvillkor är motstridiga och svårtolkade. Vi fann att kedjeföretagen har särskilt goda möjligheter att ligga i framkant genom att ganska närgånget följa upp vilka butiker som har problem och vilka som inte har det. Ganska närgånget är den förlösande kärnfrågan. Butik och koncernledning behöver kommunicera tydligt om vad som går bra och vad som går dåligt; även om verkligheten bakom bokföringens penningbelopp.

  Projektet har på det sättet utvecklat en smart design för ”stormvarning” i kedjeföretagen. Genom att systematiskt följa utvecklingen med stöd av både den ekonomiska logiken och det praktiska förståndet blir framväxande mönster tidigt synliga och möjliga att möta på ett framgångsrikt sätt.

  Det blir intressant att se hur lanthandeln och förortsbutiken antar de utmaningar framtiden bjuder. Med systematiska analyser kan kanske nya strategier som är både lönsamma och minskar den negativa miljöpåverkan upptäckas tidigt och skapa framgång.

  Prenumerera på nyhetsbrev