forskning
Start » Krönika » Näringsrelevant utbildning och forskning

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Näringsrelevant utbildning och forskning

  2016-09-07

  När jag var student på Handelshögskolan i Stockholm under tidigt 1980-tal investerade jag i tre års studier för att få en plattform för resten av livet. När jag efter examen började arbeta på Icas huvudkontor infann sig insikten att mycket av det som utbildningen handlat om inte var tillämpbart på handelsföretag. På den tiden handlade ekonomutbildningar framförallt om de tillverkande företagens verksamhet och utmaningar. Jag var väl skolad i Mekanförbundets normalkontoplan för internredovisning i det tillverkande företaget. Jag kunde det mesta om omkostnadspålägg för att få täckning för indirekta kostnader i produktionsprocessen. Jag kände till skillnaderna mellan anskaffnings- och nuvärdesprincipen för kalkylmässiga avskrivningar.

  Jag hade väsentligt mindre skarpa kunskaper om handelsföretagets verksamhet med sitt dagliga och avgörande gränssnitt mot konsumenter. Inte vid något tillfälle hade jag under utbildningen kommit i kontakt med forskning med inriktning mot detaljhandel.

  Detta är inte menat som någon ”klagosång” – Handelshögskolan gav mig en fantastisk utbildning som jag haft stor glädje av, inte minst i mitt arbete för Ica – det är blott ett konstaterande. För några decennier sedan var inte detaljhandeln och handelsföretag ett fokusområde i ekonomutbildningen. Inte på något universitet eller högskola i Sverige, som jag känner till.

  Mycket har hänt sedan dess. Såväl utbildning som forskning med inriktning på handelssektorn har numera en helt annan volym och fokusering. Idag finns flera universitets- och högskoleprogram med speciell inriktning mot detalj­handeln såsom Butikschefsprogrammet vid Högskolan i Skövde, Service Management-programmet vid Lunds universitet och Retail Management-programmet på Center for Retailing (CFR) vid Handelshögskolan i Stockholm. Handelsbranschen har tagit initiativ till att öka forskningen genom bildandet av forskningsfinansiärer (till exempel Handelsrådet och Hakon Swenson Stiftelsen) med explicit syfte att främja handelsforskning.

  Allra längst i arbetet med att skapa näringsrelevant utbildning och forskning för detaljhandeln kan med fog hävdas att Handelshögskolan i Stockholm har kommit. Verksamheten vid Center for Retailing och utbildningsprogrammet Retail Management är direktfinansierat – krona för krona – av företag med detaljhandels- eller detaljhandelsnära verksamhet. Inom ramen för utbildnings­programmet samarbetar olika företag och skolan i det operativa genomförandet Forum har skapats för att gemensamt diskutera både forskningssamarbeten och forskningsfronten. Studenter, forskare och praktiker verkar alltså där i en väldigt väl integrerad miljö.

  För mig personligen, som levt merparten av mitt vuxna liv i gränslandet mellan akademi och praktik, är det synnerligen inspirerande att se och uppleva denna utveckling mot ökad integration. Såväl när det gäller utbildning som när det gäller forskning. Förutsättningarna för akademiker och praktiker att uträtta saker tillsammans har knappast varit mera goda än de är nu. Jag ser fram emot att tillsammans med Fredrik Törn från Coop berätta om våra gemensamma erfarenheter av att samverka på Forskningsinblick 2016 den 6 oktober.

  Prenumerera på nyhetsbrev