Start » Krönika » Samarbete för relevant handelsforskning

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Samarbete för relevant handelsforskning

  2017-12-15

  Aldrig förr har handeln förändrats i så dramatiskt takt som nu.

  Behov av aktuell och relevant forskning är större än någonsin. För att akademi och handel skall förena sina agendor behöver man förstå varandras olika roller och perspektiv. Det finns dock ett antal utmaningar i att förena dessa världar.

  Den första utmaningen är tidsperspektiven. Akademi och handel lever i olika tidszoner. Handeln räknar sin dagskassa och månadsförsäljning. Forskningen däremot är mer långsam till sin natur och det kan ta flera år av datainsamling och analys innan den slutligen kan ge några resultat. Skall resultaten dessutom publiceras akademiskt tillkommer ytterligare tid. Detta är en utmaning som gör att det är svårt för handel och forskning att mötas.

  En andra utmaning är att forska på relevant frågeställningar. Skall handeln uppskatta forskningen som görs på våra universitet så måste den utgå från de reella problem som handeln de facto har. Forskarna måste sätta företagens utmaningar i centrum och inget annat.

  Den tredje utmaningen är resultatorienteringen. Handeln och akademin har olika målgrupper och det måste respekteras. En forskare mäts på antalet publicerade artiklar och handeln mäts på sin försäljningsframgång. Framtida forskning måste både ha forskarvärlden och handelns resultat i fokus. Detta låter kanske krasst men är viktigt om vi skall få till stånd en dynamisk forskningsagenda.

  Tre råd till forskare som vill skapa mer relevant forskning för handeln.

  Släppa preliminära resultat – inte vänta i tre år
  Hög förändringstakt präglar handeln. Det är nödvändigt att kunna delge preliminära resultat och hålla sina fallföretag uppdaterade, även om resultaten inte är 100 % färdiga och publicerade.

  Närmare samarbete – fokus på kärnproblem
  Handeln och akademin måste arbeta mer intimt. Forskningen bör utgå från företagens kärnproblem. Relevans och nytta är nyckelord.

  Fokusera på resultat – konkreta actions.
  Forskaren har akademin som primär avnämare och inte konkreta resultat som handeln kan ta actions på. Framgångsrik forskning måste vara till nytta för handeln. Framgångsrik forskning måste ta hänsyn till företagen och dess konkreta resultat redan när framtida forskningsprojekt planeras.

  Detaljhandeln behöver forskning. Akademin har en mycket viktigt roll att fylla för att öka förståelse för såväl nutid som framtida utmaningar. Min förhoppning är att både akademi och handel förstår vilken ömsesidig nytta man har av varandra och vad man kan skapa tillsammans om man gör det med respekt för varandras roller.

  Prenumerera på nyhetsbrev