forskning
Start » Krönika » Små städer med stora förutsättningar

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Små städer med stora förutsättningar

  2017-05-15

  I slutet av 2015 lyssnade jag på Edward Glaeser när han pratade om betydelsen av stora urbana agglomerationer. Han förklarade hur tätheten i storstaden underlättar för olika typer av platsspecifika kopplingar mellan individer, företag och beslutsfattare. Något som leder till fler innovationer, ökad tillväxt och en förbättrad livskvalité för invånarna i staden. Med sin karisma, och med mängder av exempel samt intressant statistik, trollband han publiken. Enligt Glaeser tyder alla bevis på att storstadens invånare har det bättre än boende i mer glesbefolkade regioner. De är mer kreativa, mer produktiva, friskare och lever mer hållbara liv.

  Under föreläsningen kunde jag inte sluta tänka på att Sverige är ett glesbefolkat land med mängder av mindre städer och byar. Om trenden är att alla, inom ett antal år, ska flytta till storstadsområdena, vad händer då med de mindre städerna? Kommer alla dessa platser att gradvis förfalla, eller finns det möjligheter för vissa mindre städer att utvecklas till attraktiva plats- och besöksdestinationer?

  Den här tanken ledde till de forskningsfrågor som vi ska studera i vårt projekt Den lilla stadens attraktivitet: Vilken roll och betydelse har handeln och besöksnäringen? Mycket av den tidigare forskningen är fokuserad mot effekterna i mellanstora och stora städer, medan vi explicit kommer att undersöka om handeln och besöksnäringen kan vara dragarna som gör att de mindre städerna blir mer attraktiva. Istället för att diskutera småstadens alla problem kommer ett speciellt fokus att riktas mot de småstäder som faktiskt överlever och blomstrar.

  I det här sammanhanget kommer vi särskilt att undersöka den lilla stadens stadskärna eftersom den är av speciell betydelse i en liten stad. Den tilltagande urbaniseringen gör att befolkningsunderlaget minskar i vissa mindre städer och att stadskärnan där ofta utarmas. Bara under de senaste åren vittnar ett flertal reportage om hur stadskärnan i mindre städer runt om i Sverige förfaller alltmer.

  Vi kommer i vårt projekt att lyfta fram de ’goda exemplen’ och kontrastera dessa gentemot de städer som har problem med att skapa ett levande stadsrum. Den lilla stadens utvecklingskraft behöver mer uppmärksamhet och vår studie syftar till att omdirigera fokus från det stora utbudet i de stora städerna till den lilla stadens attraktionskraft. Kanske kan vi trollbinda publiken med exempel på den lilla stadens attraktivitet om ett par år när resultaten kommer.

  Prenumerera på nyhetsbrev