forskning
Start » Krönika » Strategisk innovationsförmåga behövs i handeln

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Strategisk innovationsförmåga behövs i handeln

  2017-02-08

  Globalt, lokalt, köphets, återbruk, närodlat, köttfritt, butiksdöd, köpcentra, multikanal, transparens, CSR, urbant, digitalt, delningsekonomi – en palett av aktuella trender i handeln. Tittar man på denna palett inser man att handeln står inför stora utmaningar och det är uppenbart att det behövs förändring för att möta dessa. Men paletten ska inte bara ses som en utmaning behäftad med problem och svårigheter utan också som en potential och möjlighet till innovation och förändring!

  Handeln består av ett system av aktörer i en försörjningskedja från primärproduktion, via produktion och distributionscentral, till den handelsplats konsumenten föredrar. Handelsplatsen blir en förmedlare och mötesplats för producent och konsument. Men det räcker inte med att bara förmedla – varor och tjänster behöver också utvecklas för att möta paletten av mångsidiga och ibland motstridiga krav och behov. För att hantera det, måste alla aktörer i systemet bidra till att skapa innovation och förändring.

  En innovation är något nytt – en produkt, process eller tjänst som skapar värde åt användaren på något annat sätt än tidigare. I handeln är användaren ofta konsument, men i systemet finns många användare som på olika sätt gynnas av såväl innovation som förändring. Och innovation sker på olika ställen i systemet! Men en aktör kontrollerar vanligen endast det som sker i den egna verksamheten, samtidigt som input och agerande behövs från andra aktörer med andra traditioner. Ändå är en framgångsrik innovation snarare ett resultat av hela systemets förmåga än en kapacitet från en enskild aktör. En lyckad innovation flyter obemärkt på, men när det misslyckas ger det uppenbara konsekvenser i hela systemet. Det spelar till exempel ingen roll hur innovativ en e-handelsplats på webben är om inte leveransen fungerar, eller om en utlämningsservice är toppen men varan är trasig.

  Forskning i innovation vittnar om att handelssystemets förmåga till innovation traditionellt vilat på produktionsledet, och förmågan till förnyelse och innovation främst varit produktstyrd och produktfokuserad snarare än konsumentstyrd och tjänsteorienterad. Allt medan handelsledets tradition vilat på att intuitivt försöka konsumentanpassa sin operativa verksamhet, istället för att strategiskt arbeta med innovation och utveckla nya idéer.

  Paletten av utmaningar känns lika stor som paletten av aktörer som måste bidra till förändring och innovation i handeln. Men en kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk. Därför behöver handelns aktörer samlas och adressera dessa utmaningar tillsammans. Forskningen vid Centrum för handelsforskning tittar just nu på hur man kan leda och utveckla innovation i handelssystem, med frågor som: Vilka möjligheter och begränsningar finns inom och mellan aktörer? Vad kan olika aktörer lära av varandra? Hur kan de samverka? och Hur kan de hantera gemensamt värdeskapande? Viktiga frågor för en intakt och stark kedja.

  Prenumerera på nyhetsbrev