Forskning

Dialog med branschen

Handelsrådet vill öka kontaktytorna mellan företag, bransch och akademi. Genom tät dialog och kunskapsutbyte identifieras aktuella utmaningar och behov av ny kunskap och kompetens.

Prenumerera på nyhetsbrev