Start » Om oss » Dialog med branschen » Frukostseminarier

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Kunskap till frukost

  Att sprida kunskap är ett av Handelsrådets kärnuppdrag och anordning av frukostseminarier är ett led i detta arbete.

  Frukostseminarierna har i huvudsak formen av forskarfrukostar, där en aktuell forskare talar kring ett ämne, ibland åtföljt av ett entreprenörsexempel och en diskussionspanel. Ibland följs också seminariet av en workshop.

  Seminarierna hålls huvudsakligen i Stockholm, och i allt ökande omfattning webbsänds de.

  Handelsrådet ordnar frukostseminarier såväl i egen regi som tillsammans med externa aktörer.

  Alla frukostseminarier finns listade i aktivitetslistan på hemsidan: www.handelsradet.se/aktiviteter

  Några exempel på frukostseminarier 2019

  I början på december talade Cecilia Fredriksson, Lunds universitet, om handeln som en destination utifrån forskningsprojektet ”Retail Destination”. Hon tog avstamp i alternativa handelsplatser och biståndsbutiker utifrån konsumentperspektivet i sin presentation. Ta del av den här

  På temat AI, kundanpassning och vikten av tillit mellan konsument och företag talade forskaren Stefan Larsson, LTH, Lunds universitet, på ett frukostseminarium i november. Ta del av hans presentation här

  Lyssna på Forbes-listade ”top thinkern” Crystal Abidin tala om influencer-industrin, från Handelsrådets frukostseminarium i mars 2019.

  Prenumerera på nyhetsbrev