Start » Om oss » Handelsrådets verksamhet relaterat till coronaläget

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Handelsrådets verksamhet relaterat till coronaläget

  Handelsrådet arbetar för att kunna genomföra sin planerade verksamhet. I görligaste mån dirigeras aktiviteter om från fysisk till digital plats.

  I denna turbulenta tid ser vi mer än någonsin behovet av smarta satsningar inom handeln.
  Samtidigt som vi ser behovet av att agera snabbt, är det viktigt att de insatser som görs leder i riktning mot långsiktiga mål.

  Vi arbetar hemifrån, men vår verksamhet fortlöper

  Vi är fortsatt tillgängliga för att arbeta med handelns parter.
  Vår verksamhet med utlysningar, beslut om finansiering av forskningsprojekt och övriga aktiviteter fortlöper, så långt det går, enligt plan.
  Handelsrådets medarbetare arbetar hemifrån tills vidare.

  Möten, aktiviteter och konferenser ställs om

  Handelsrådet strävar efter att så långt det är möjligt genomföra planerade möten, aktiviteter och konferenser digitalt.
  Utöver att det ger oss möjlighet att fullfölja våra planer, skapas ökade möjligheter att ta del av dokumentationen i efterhand.
  Kontakta ansvarig för respektive aktivitet om du har frågor!

  Vi lyssnar och försöker agera agilt

  Vi vet att ni som deltar i våra projekt och aktiviteter har fått nya förutsättningar och utmaningar. Vi kommer förmodligen inte kunna lösa alla problem som uppstår, men hoppas kunna anpassas oss till de rådande omständigheterna på ett sätt som skapar nytta för så många möjligt.

  Prenumerera på nyhetsbrev