Start » Press » 2019 » Handelsrådet spränger 100-miljonersvallen

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Handelsrådet spränger 100-miljonersvallen

  Handelsrådet har öppnat sin nya utlysning för forskningsprojekt med relevans för handeln. Därmed har Handelsrådet sedan starten totalt satsat 100 miljoner kronor på handelsforskning.

  – Men i jämförelse med andra näringar av liknande storlek och betydelse, är handeln nästan en vit fläck ur forskningssynpunkt, säger Lena Strålsjö, Handelsrådets forskningsexpert.
  Endast 0,4 procent av de konkurrensutsatta statliga forskningsanslagen på 10 miljarder går till handelsrelaterad forskning, visar en kartläggning från 2015.
  – Det här något som arbetsmarknadens parter inom ramen för Handelsrådet lyfter fram i vårt inspel till forskningspropositionen, fortsätter Lena Strålsjö.
  Handelsrådets nya utlysning fokuserar på branschnära projekt.
  – Det handlar om projekt som vi bedömer kommer branschen till nytta, utan att gynna enskilda företag specifikt, förklarar Lena Strålsjö.
  Handelsrådets utlysning öppnar 25 november, med deadline 15 januari. Ansökan görs i tre steg, där det första är en idéskiss.
  – Vi vill underlätta ansökningsprocessen för forskarna och spara deras värdefulla tid, säger Lena Strålsjö.
  Utifrån idéskissen gör bedömargruppen, sammansatt av forskare och branschexpertis, en första bedömning. Slutgiltigt beslut om vilka projekt som får dela på årets sammanlagt 12 miljoner, tas av Handelsrådets parter strax före sommaren.
  Handelsrådet har identifierat några framgångsfaktorer för ansökan. Ett formaliserat samarbete mellan respektive forskningsprojekt och näringslivet, gärna i form av satsad tid, är en sådan.

  Läs mer om utlysningen här:

  Länk till ansökningsportalen:

  Läs Handelsrådets inspel till forskningspropositionen här:

  Strategi och utveckling

  PRESSMEDDELANDEN

  Pressbilder

  Prenumerera på nyhetsbrev