Pressmeddelanden
Start » Press » 2015 » Fokus på handelns samhällsnytta i nya forskningsprojekt

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Fokus på handelns samhällsnytta i nya forskningsprojekt

  Tre av de sex projekt som beviljats medel följer höstutlysningens tema – Handelns betydelse, roll och funktion i samhället. Närmare tio miljoner avsätts till de nya projekten som startar i höst och beräknas pågå under två år framåt.

  – De projekt vi satsar på är mycket relevanta för handelns framtida utmaningar och visar på handelns stora betydelse för vårt samhälle samt tittar närmare på aktuella trender inom handeln, säger Andreas Hedlund, vd på Handelns Utvecklingsråd.

  Integration och tillväxt är viktiga teman. Andra fenomen som tas upp är bland annat det högaktuella ämnet shopping på Facebook, effektivitet och arbetsmiljö i butiker samt den ständigt aktuella visuella marknadsföringen, som är av stor betydelse för varje handlare.

  De beviljade projekten är:

  Handelns betydelse, roll och funktion i samhället

  Handeln som tillväxtmotor: Vilka regionala spridningseffekter har en ökad handel?
  Projektledare: Niklas Rudholm, HUI Research

  Etablering av unga och utlandsfödda i detaljhandeln
  Projektledare: Ola Bergström, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

  Handelns betydelse för integration av utrikes födda
  Projektledare: Sven-Olov Daunfeldt, HUI Research

  Öppen kategori

  Shopping och sociala relationer på Facebook
  Projektledare: Hanna Wittrock, Lunds universitet

  Konsumentreaktioner på visuell butiksmarknadsföring i digitala och fysiska butiker
  Projektledare: Jens Nordfält, Handelshögskolan i Stockholm

  Lean i butiken
  Projektledare: Jörgen Eklund, Kungliga Tekniska högskolan


  För ytterligare information kontakta:
  Andreas Hedlund, vd, Handelns Utvecklingsråd, 010-471 85 46 eller andreas.hedlund@hur.nu

  PRESSMEDDELANDEN

  Pressbilder

  Prenumerera på nyhetsbrev